EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 20 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 80% odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 19 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Již od svého založení v polovině roku 2015 EucoLight započal konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

Více na:

www.eucolight.org

Twitter @EucoLight

 


Aktuality:

listopad 2019: Konference - Prevence vyhýbání se povinnostem rozšířené odpovědnosti výrobce online prodejci, tisková zpráva - Studie EucoLight: Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží českým zákazníkům porušuje zákony na ochranu životního prostředí

říjen 2019: Tisková zpráva - Více než 80 % elektro výrobků prodávaných zahraničními e-shopy porušuje směrnici o odpadech

duben 2019: Konference EucoLight - tisková zpráva

říjen 2018: Tisková zpráva - Vážný problém zahraničních on-line prodejců: prodávají zboží, které nevyhovuje bezpečnostním a ekologickým standardům, neodvádějí řádně DPH

září 2018: Tisková zpráva - Část on-line prodejců nedodržuje ekologické a bezpečnostní standardy, o rozsahu a řešení problému se bude diskutovat v Bruselu

červenec 2018: Tisková zpráva - OECD doporučuje zamezit zneužívání systému zpětného odběru elektrozařízení on-line distributory

červen 2018: Tisková zpráva - EU zveřejnila balíček zákonů cirkulární ekonomiky, který zahrnuje požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců

duben 2018: Konference EucoLight, tisková zpráva Ekolamp

leden 2018: Tisková zpráva - Evropská směrnice o odpadech by měla řešit neplatiče z řad online obchodů

září 2017: Tisková zpráva - Mnohé e-shopy se stávají černými pasažéry systému likvidace elektroodpadu

srpen 2017: Tisková zpráva - Evropští spotřebitelé neumějí správně recyklovat různé typy světelných zdrojů, asociace proto navrhuje používat univerzální sběrnou nádobu

červen 2017: Tisková zpráva - Rozšířená zodpovědnost výrobců (Circular Economy Package: EucoLight calls on the European Institutions to secure clear and binding extended producer responsibility (EPR) requirements)

květen 2017: Stanovisko EucoLight k internetovému prodeji

duben 2017: Konference EucoLight

Zavřít

Důležité oznámení

Informace k fungování kolektivního systému EKOLAMP v průběhu nouzového stavu a doby platnosti vládních opatření k omezení šíření koronaviru

  1. Svozy elektroodpadu přes kolektivní systém EKOLAMP fungují beze změn, stejně tak i následná recyklace. Sběrná místa tak mohou objednávat odvozy elektroodpadu bez omezení.
  2. V případě potřeby se můžete obrátit na příslušné zaměstnance EKOLAMPu i na regionální zástupce. Všechny potřebné kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách. S ohledem na to, že většina zaměstnanců pracuje z domova, může být reakční doba o něco delší než obvykle.
  3. Centrální pevná linka do EKOLAMPu - 277 775 111 - je obsluhována v pracovní dny přibližně od 9:00 do 17:00 hod. V případě, že někdo aktuálně nezvedne sluchátko, ozýváme se standardně v nejkratší možné době zpět.
  4. Upozorňujeme, že nemáme k dispozici údaje o dočasně uzavřených sběrných místech, a proto tyto změny nejsou zaneseny ani do naší mapy sběrných míst. Pro ověření dostupnosti konkrétního sběrného místa prosím kontaktujte jeho provozovatele.
detail