EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 20 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 80% odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 19 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Již od svého založení v polovině roku 2015 EucoLight započal konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

Více na:

www.eucolight.org

Twitter @EucoLight

 


Aktuality:

květen 2022: Konference EucoLight - tisková zpráva „Recyklátoři“ světelných zdrojů sdíleli zkušenosti s legislativou a černými pasažéry

březen 2022: Webinář - EPR non-compliance through online marketplaces: the state of play (online free-riding v Evropě - současný stav)

Tisková zpráva - Nelegálním importům elektrospotřebičů se lze účinně bránit přenesením odpovědnosti na e-shopy a logistické firmy

leden 2022: Tisková zpráva - EucoLight study develops technical method for automated type detection within lamp waste streams (automatizovaná detekce typů světelných zdrojů pro recyklaci)

říjen 2021: Tisková zpráva - Effective and unambiguous rules are needed to tackle illegal activities and rogue traders

Tisková zpráva - Nepoctiví zahraniční on-line prodejci podvádějí evropské spotřebitele

červen 2021: Tisková zpráva - EucoLight announces appointment of Fabrizio D’Amico as new President (jmenování nového prezidenta EucoLight)

únor 2021: Webinář - 2 miliardy světelných zdrojů zrecyklovány (2 Billion Lamps Recycled)

prosinec 2020: Webinář - Přístupy evropských zemí v prevenci on-line freeridingu (National approaches to prevent non-compliant sales through online marketplaces)

Tisková zpráva - Státy EU včetně ČR zavádějí legislativní bič na „černé pasažéry“ v oblasti recyklace elektroodpadu

podzim 2020: Tisková zpráva V boji s „černými pasažéry“ v oblasti elektroodpadu snad pomůže vznikající Akt o digitálních službách

listopad 2019: Konference - Prevence vyhýbání se povinnostem rozšířené odpovědnosti výrobce online prodejci, tisková zpráva - Studie EucoLight: Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží českým zákazníkům porušuje zákony na ochranu životního prostředí

říjen 2019: Tisková zpráva - Více než 80 % elektro výrobků prodávaných zahraničními e-shopy porušuje směrnici o odpadech

duben 2019: Konference EucoLight - tisková zpráva

říjen 2018: Tisková zpráva - Vážný problém zahraničních on-line prodejců: prodávají zboží, které nevyhovuje bezpečnostním a ekologickým standardům, neodvádějí řádně DPH

září 2018: Tisková zpráva - Část on-line prodejců nedodržuje ekologické a bezpečnostní standardy, o rozsahu a řešení problému se bude diskutovat v Bruselu

červenec 2018: Tisková zpráva - OECD doporučuje zamezit zneužívání systému zpětného odběru elektrozařízení on-line distributory

červen 2018: Tisková zpráva - EU zveřejnila balíček zákonů cirkulární ekonomiky, který zahrnuje požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců

duben 2018: Konference EucoLight, tisková zpráva Ekolamp

leden 2018: Tisková zpráva - Evropská směrnice o odpadech by měla řešit neplatiče z řad online obchodů

září 2017: Tisková zpráva - Mnohé e-shopy se stávají černými pasažéry systému likvidace elektroodpadu

srpen 2017: Tisková zpráva - Evropští spotřebitelé neumějí správně recyklovat různé typy světelných zdrojů, asociace proto navrhuje používat univerzální sběrnou nádobu

červen 2017: Tisková zpráva - Rozšířená zodpovědnost výrobců (Circular Economy Package: EucoLight calls on the European Institutions to secure clear and binding extended producer responsibility (EPR) requirements)

květen 2017: Stanovisko EucoLight k internetovému prodeji

duben 2017: Konference EucoLight

Zavřít
detail