Spolupracujeme

Spolupráce s WEEE

Zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím kolektivních systémů probíhá nejen u nás, ale i v zahraničí. EKOLAMP díky mezinárodní základně svých zakladatelů pracuje v síti partnerských kolektivních systému, kde dochází ke vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, což přispívá k rozvoji společnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Eucolight

Evropská asociace firem zajišťujících sběr a recyklaci vysloužilých osvětlovacích zařízení, která se zasazuje o podporu zájmů kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru osvětlovacích zařízení. Více zde.

Další spolupráce

Byznys pro společnost

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR a udržitelného podnikání v ČR a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) - www.byznysprospolecnost.cz

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Osvětová a informační činnost v oblasti veřejného osvětlení - www.srvo.cz

Sdružení komunálních služeb

Výměna zkušeností členů, prezentace novinek a informování v oblasti komunálních služeb - www.sdruzeniks.cz

Seven

Posláním společností SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie - www.svn.cz

PremiumLight

Iniciativa PremiumLight podporuje spotřebitele i zákazníky z řad odborníků v sektoru služeb při výběru vysoce kvalitního energeticky účinného osvětlení. Projekt PremiumLight zahrnuje technologie LED a zářivky. Tato iniciativa nabízí pokyny určené kupujícím, informace z aktuálního testování výrobků a mnoho dalších služeb na podporu vysoce kvalitního účinného osvětlení a poptávky po něm - www.premiumlight.eu

Zavřít
detail