Povinně zveřejňované údaje

Jedná se o údaje, jejichž zveřejnění je požadováno Zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Aktuální vlastnická struktura

Společník (seřazeno dle abecedy)
Obchodní podíl
LEDVANCE GmbH
3,3335 %
LEDVANCE s.r.o. 30 %
Signify Commercial Czech Republic s.r.o. 30 %
Signify Holding B.V. 3,3335 %
Tungsram Operations Kft.
33,333 %
Celkem 100 %

Členové orgánů provozovatele kolektivního systému

Funkce Jméno a příjmení
Jednatel Oliver Čelko
Jednatel Tomáš Rychetský
Předseda dozorčí rady Tomasz Waszkiewicz
Člen dozorčí rady Roman Ostertág
Člen dozorčí rady Ákos Garai

Vzor smlouvy o kolektivním plnění

Všeobecné podmínky účasti v kolektivním systému EKOLAMP (platné od 1.1.2019)

Výše příspěvku na recyklaci (platná od 1. 8. 2021):

Skupina elektrozařízení / označení v IS EKOLAMP
Specifikace Výše příspěvku na recyklaci
3 - světelné zdroje / 3.1 - 3.6 a 3.8
Světelné zdroje bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených žárovek) 2,50 Kč/ks + DPH
3 - světelné zdroje / 3.7.A
Přímo žhavené žárovky všech typů a využití s hmotností do 10 gramů (včetně) 0,30 Kč/ks + DPH
3 - světelné zdroje / 3.7.B Přímo žhavené žárovky všech typů a využití s hmotností nad 10 gramů 2,50 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení / 4.A
Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení / 4.B
Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH
4 - velká elektrozařízení / 4.C
Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 9,50 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízemí / 5.A
Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízení / 5.B
Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH
5 - malá elektrozařízení / 5.C
Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč/ks + DPH

Bližší informace: Výše příspěvků na recyklaci od 1. 8. 2021 (PDF dokument)

Výše příspěvků na recyklaci platná do 31. 7. 2021 (PDF dokument)

Informace o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností

EKOLAMP při výběru smluvních partnerů postupuje v souladu s interní směrnicí Postup při zadávání výběrových řízení.

Zavřít
detail