O nás

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Historie

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli:

  • vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
  • zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Zakládající společnosti:

13. 12. 2005 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

5. 9. 2018 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 - Světelné zdroje
  • Skupina 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b - solární panely
  • Skupina 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Aktuální vlastnická struktura

Společník (seřazeno dle abecedy)
Obchodní podíl
LEDVANCE GmbH
3,3335 %
LEDVANCE s.r.o. 30 %
Signify Commercial Czech Republic s.r.o. 30 %
Signify Holding B.V. 3,3335 %
Tungsram Operations Kft.
33,333 %
Celkem 100 %

Kolektivní systém

Kolektivní systém sdružuje výrobce (a dovozce) elektrozařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru elektrozařízení, které jim ukládá zákon o výrobcích s ukončenou životností. Za tímto účelem EKOLAMP buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace elektrozařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.

EKOLAMP, jeho orgány a další osoby podílející se na správě EKOLAMPu a provozu kolektivního systému se řídí těmito zásadami:

  • zákonnost, transparentnost, nediskriminace, důvěryhodnost;
  • ochrana lidského zdraví a životního prostředí; efektivnost, udržitelnost, neziskovost;
  • ochrana důvěrných informací, ochrana hospodářské soutěže.

Řízení kvality služeb

EKOLAMP každoročně podstupuje statutární audit v souladu s českými právními předpisy a na doporučení dozorčí rady rovněž interní audit prováděný nezávislou renomovanou společností. Dále je společnost dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/EC 27001:2014 (více zde).

Zavřít
detail