O nás

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Historie

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli:

  • vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
  • zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Zakládající společnosti:

13. 12. 2005 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

5. 9. 2018 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 - Světelné zdroje
  • Skupina 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b - solární panely
  • Skupina 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Kolektivní systém

Kolektivní systém sdružuje výrobce (a dovozce) elektrozařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru elektrozařízení, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace elektrozařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.

EKOLAMP, jeho orgány a další osoby podílející se na správě EKOLAMPu a provozu kolektivního systému se řídí těmito zásadami:

  • zákonnost, transparentnost, nediskriminace, důvěryhodnost;
  • ochrana lidského zdraví a životního prostředí; efektivnost, udržitelnost, neziskovost;
  • ochrana důvěrných informací, ochrana hospodářské soutěže.

Řízení kvality služeb

EKOLAMP každoročně podstupuje statutární audit v souladu s českými právními předpisy a na doporučení dozorčí rady rovněž interní audit prováděný nezávislou renomovanou společností. Dále je společnost dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/EC 27001:2014 (více zde).

Zavřít
detail