Legislativa

Činnost kolektivního systému a proces zpětného odběru jsou prováděny v souladu s těmito právními předpisy:

Prováděcí právní předpisy (vyhlášky) stanoví podrobnosti týkající se provádění zpětného odběru elektrozařízení a způsobů nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. V současné době se připravují.

Výše uvedené právní předpisy České republiky vycházejí z legislativy Evropské unie:

kterou od 4.7.2012 nahradila

s dodatkem ze 30.5.2018

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - na prvním místě je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, příp. jejich opětovné použití, recyklace a další formy využívání s cílem snížit množství odpadu určeného k odstranění. Směrnice usiluje o zlepšení ochrany životního prostředí a surovinovou soběstačnost Unie.

Zavřít
detail