ISO

Společnost EKOLAMP je dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/EC 27001:2014.

ČSN EN ISO 9001:2016 - Management kvality

Záměry a cíle společnosti:

 • Důsledně a odpovědně přijímat a projednávat poptávky a objednávky včetně všech specifikací a požadavků zákazníka a účastníka.
 • Poskytovat služby takovým způsobem, aby byl zákazník maximálně spokojen.
 • Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů.
 • Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno v případě potřeby prokázat shodu.
 • Průběžně a trvale zlepšovat systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších výsledků z provedených hodnocení, analýz a auditů.
 • Podílet se na zlepšování kvality životního prostředí.
 • Zvyšovat odbornou způsobilost zaměstnanců pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

Certifikát

ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Bezpečnost informací

Záměry a cíle společnosti:

 • Ochrana informací proti neautorizovanému přístupu.
 • Udržování důvěrnosti informací.
 • Integrita informací prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám.
 • Dostupnost informací oprávněným uživatelům.
 • Dodržování legislativních a smluvních požadavků.
 • Základní znalosti zaměstnanců o používání svěřených předmětů.
 • Prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení.
 • Plánování kontinuity činností organizace.
 • Důsledky při porušení bezpečnostních zásad.

Certifikát

Naše projekty

Ekolampov
Ekolampov je virtuální město. Jeho obyvatele spojuje jednoduchá věc. Odpovědnost k přírodě. Ekolampované nejsou ekologičtí extrémisté, pouze věří, že žít v souladu s přírodou je správné. A nejen to. Je to pohodlné, levné a moderní.
Sběratelé světla
Sběratelství je vznešená cesta nedozírnými světy, zvláštní čin, který přináší zastavení v čase, obdiv, pocity, uznání a závist, zvláště, když je někdo kumyxafistou sběratelem zápalkových krabiček nebo sběratelem historických světelných zdrojů.
Zářivkovi
Na této stránce si můžeš zdarma a rychle sestavit vlastní zábavná videa. Vyber jeden z našich filmů a poté velmi jednoduše dosadíš místo herců sebe, svoje kamarády, nebo členy svojí rodiny. Výsledný film pak můžeš poslat na email nebo sdílet na Facebooku!
Zavřít
detail