ISO

Společnost EKOLAMP je dobrovolně certifikována a auditovaná v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/EC 27001:2014.

ČSN EN ISO 9001:2016 - Management kvality

Záměry a cíle společnosti:

 • Důsledně a odpovědně přijímat a projednávat poptávky a objednávky včetně všech specifikací a požadavků zákazníka a účastníka.
 • Poskytovat služby takovým způsobem, aby byl zákazník maximálně spokojen.
 • Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů.
 • Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno v případě potřeby prokázat shodu.
 • Průběžně a trvale zlepšovat systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších výsledků z provedených hodnocení, analýz a auditů.
 • Podílet se na zlepšování kvality životního prostředí.
 • Zvyšovat odbornou způsobilost zaměstnanců pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

Certifikát

ČSN ISO/IEC 27001:2014 - Bezpečnost informací

Záměry a cíle společnosti:

 • Ochrana informací proti neautorizovanému přístupu.
 • Udržování důvěrnosti informací.
 • Integrita informací prostřednictvím ochrany proti neoprávněným změnám.
 • Dostupnost informací oprávněným uživatelům.
 • Dodržování legislativních a smluvních požadavků.
 • Základní znalosti zaměstnanců o používání svěřených předmětů.
 • Prevence a detekce programového vybavení a jeho zabezpečení.
 • Plánování kontinuity činností organizace.
 • Důsledky při porušení bezpečnostních zásad.

Certifikát

Zavřít
detail