Ekolamp

2018
DubenVážení přátelé,

je tu jaro a s ním spousta zajímavých akcí zaměřených na ochranu přírody a na péči o naše okolí. 7. dubna se uskutečnil další ročník hromadného úklidu Ukliďme svět, ukliďme Česko, 22. dubna si zase na mnoha místech připomeneme Den Země. Současné teplé dny, kvetoucí stromy a vonící louky lákají k relaxaci v přírodě, my ale nezahálíme - na Ministerstvo životního prostředí jsme v řádném termínu odevzdali roční zprávu za rok 2017. A když už jsme začali s hlášením výsledků, hned v další zprávě se od nás dozvíte, jak se loni dařilo ve sběru jednotlivým krajům v Čechách a na Moravě.

Jaro plné pohody a zajímavého čtení Vám přeje

tým EKOLAMP
Nejpilnější sběrači jsou z Královéhradeckého kraje a Prahy

Sběr v krajích

Za loňský rok se podařilo sebrat a recyklovat přes 727 tun světelných zdrojů. Nejpilnější sběrači jsou podobně jako v minulých letech z Královéhradeckého kraje, Prahy a Zlína, naopak nejhůře na tom byly kraje Jihomoravský, Ústecký a Středočeský. V přepočtu na obyvatele odevzdali lidé z těchto oblastí o polovinu méně světelných zdrojů. Bilance sběru se dlouhodobě lepší, ale i tak třicet procent úsporných zářivek stále končí ve směsném odpadu.

Motivační program pro partnery

Motivační program

Motivační program pro provozovatele sběrných míst nezaznamenal v letošním roce žádné změny. I nadále tedy platí odměna 3,- Kč za každý kilogram sebraných svítidel a čtvrtletní odměna 1000,- Kč za zveřejňování informací souvisejících se zpětným odběrem osvětlovacích zařízení. Stačí v tisku, na internetu, nebo v místních listech informovat veřejnost o nutnosti recyklace světelných zdrojů. Připomínáme, že při větším množství sebraných svítidel se odměna domlouvá individuálně. Nárok na vyplacení roční odměny Vám vznikne po dosažení minimální částky 3000,- Kč.

Přehledná pravidla motivačního programu si můžete přečíst zde.

Baví Vás hádat a luštit?

Osmisměrka

Pokud ano, pak jsme právě pro Vás nachystali v rubrice Ekokoutek na webu společnosti Ekolamp novou osmisměrku. Grafické listy v různých formátech si můžete zdarma stáhnout a využít například při práci s dětmi, v místním tisku, nebo na webovém portálu obce. I za jejich uveřejnění můžete získat odměnu na základě motivačního programu. Materiály v Ekokoutku jsou postupně doplňovány.

Roční hlášení odevzdáno na MŽP

Zpráva

Zákon o odpadech ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení řadu povinností, která musí průběžně plnit. Jde například o evidenci v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí, zajištění a financování sběru a zpracování elektrozařízení, splnění stanovených kvót využití elektroodpadu, informační povinnost vůči široké veřejnosti, či odevzdání každoroční zprávy o plnění povinností na MŽP do 31.března. Všechny tyto povinnosti plní řádně za své partnery kolektivní systém Ekolamp.

Česko uklizeno

V sobotu 7. dubna proběhla velká jarní úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Více než 76 000 dobrovolníků sesbíralo přes 1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. Zapojilo se tak zhruba o 10% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku. Díky příznivému víkendovému počasí účast překonala očekávání pořadatelů akce ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody.
Více informací naleznete zde.

Den Země - 22. duben 2018

Historie Dne Země sahá do Spojených států, kde v roce 1970 odstartovala série environmentálních protestních setkání a výukových programů hnutí na ochranu životního prostředí. V dalších letech se podařilo mobilizovat miliony lidí po celém světě, kteří se pustili do akcí zaměřených na recyklaci,  ochranu přírodních zdrojů, boj za čistší energie či jen za hezčí okolí našich domovů. I v Čechách proběhne řada akcí na podporu tohoto svátku živé přírody a naší Země. Ekolamp u toho pochopitelně nemůže chybět a podpoří řadu aktivit pořádaných smluvními obcemi a jinými partnery.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube