Ekolamp

2017
ListopadVážení přátelé,

s blížícím se koncem roku přichází i adventní číslo našeho Zpravodaje. Do pracovních povinností a každodenních úkolů začíná pronikat vůně svařeného vína a pečených kaštanů, z vyzdobených ulic a náměstí na nás dýchá vánoční atmosféra a melodie koled a vánočních písní nás provází celým dnem. Doufáme, že si i v tomto předvánočně hektickém období najdete chvíli, abyste s námi "zalistovali" posledním letošním číslem našeho magazínu.

Hned na úvod jsme pro Vás připravili informaci ze dvou konferencí věnovaných oběhovému hospodářství a elektroodpadům. Také se dozvíte o změně zákona, která s sebou přináší úpravu členění stávajících skupin elektrozařízení. S koncem roku nemůžeme zapomenout ani na připomenutí termínů pro vyplnění ročního hlášení výrobců a dovozců elektrozařízení a nahlášení motivačních odměn.

Klidné chvíle a pohodu nejen při čtení Zpravodaje Vám přeje

tým EKOLAMP
Co s rostoucím množstvím odpadů?

Na podzim letošního roku se v Praze uskutečnily dvě konference věnované problematice oběhového hospodářství a elektroodpadům. Společnost EKOLAMP byla hlavním partnerem konference v Schebkově paláci, jež hledala dlouhodobě udržitelné řešení rostoucího množství evropského odpadu. Účastníci se dozvěděli o dopadech, které bude mít přijetí a následná implementace nové evropské odpadové legislativy pro obce, podnikatele i kolektivní systémy v České republice.

Druhá konference, která je součástí projektu Město pro byznys, zahájila řadu odborných setkání v regionech po celé České republice. Pořadatelé se zaměřili na elektroodpady z pohledu obcí i jiných dotčených stran. Ladislav Trylč z Ministerstva životního prostředí na konferenci upozornil na povinnou sběrnou síť zpětného odběru elektrozařízení v České republice. Zástupce slovenského EKOLAMPu v této souvislosti uvedl příklad dobré praxe ze Slovenska. Česká inspekce životního prostředí upozornila přítomné na podvody některých kolektivních systémů, které zkreslují statistiky elektrozařízení uvedeného na trh, aby se vyhnuly sbírání elektroodpadu s negativní ekonomickou hodnotou.

Více informací naleznete zde.

Menší počet skupin elektrozařízení

Skupiny elektrozařízení

V srpnu příštího roku dojde ke změně členění skupin elektrozařízení. Podle nové legislativy bude snížen počet skupin ze současných deseti na šest. Nově budou do zpětného odběru vedle průmyslových svítidel zařazena i svítidla z domácností.

Ministerstvo životního prostředí v nejbližším období určí závazný termín, od kdy mají být tyto změny uvedeny do praxe. O tomto datu Vás budeme informovat.

Nezapomeňte na roční hlášení

Opět připomínáme, že poslední měsíční hlášení za letošní rok je nutné vyplnit od 1. do 10. ledna 2018. Po vyplnění tohoto hlášení Vám informační systém automaticky nabídne předvyplněný roční výkaz. I pro roční výkaz platí konečné datum 10. ledna, ve výjimečných případech bude možné se na dodatečném vyplnění ročního hlášení dohodnout maximálně do 20. ledna. Po tomto datu bude informační systém uzavřen a žádné další vkládání nebo úpravy záznamů nebudou možné.

Podrobný návod na vyplnění hlášení je zde.

Vystavte EKOLAMPu účet za motivační odměny

Začátkem roku rozešle společnost EKOLAMP svým partnerům a provozovatelům sběrných míst avíza s rozpisem motivačních odměn (za kilogramy sebraných svítidel a osvětovou činnost). Následně vystavíte společnosti EKOLAMP daňový doklad na částku odpovídající míře splnění motivačních kritérií v letošním kalendářním roce. Tuto fakturu je potřeba vystavit nejpozději do 15. ledna 2018 a doručit ji do EKOLAMPu do 20. ledna 2018. Prosíme pozor, po 31. lednu nárok na odměnu zaniká. Zároveň připomínáme, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 31. prosinec roku letošního. Splatnost faktury činí minimálně 45 dní ode dne vystavení dokladu. V případě dotazů se obraťte na naše obchodní oddělení, rádi Vám poradíme.

Ochrana osobních údajů

GDPR

Problematiku ochrany osobních údajů bereme v EKOLAMPu vážně, a proto se pečlivě připravujeme na 25. května 2018, kdy vstoupí v platnost nové nařízení, které ochranu osobních údajů upravuje a zpřísňuje. Toto nové nařízení  - známé pod aglickou zkratkou GDPR (neboli General Data Protection Regulation) má za cíl hájit práva občanů celé Evropské unie před neoprávněným zacházením s jejich daty. Lidé tak získají větší kontrolu nad tím, co se s jejich osobními údaji děje.

EKOLAMP, stejně jako další správci a zpracovatelé osobních údajů budou muset prokázat, že zpracovávají pouze ta data, která jsou nezbytná, proto již nyní revidujeme všechny kanály, kterých se toto nařízení bude týkat, abychom byli připraveni.

Zakončení letošní akce Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

23. listopadu 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Smysl a výsledky úklidových akcí ocenil i ministr životního prostředí Richard Brabec, který pochválil především mladé lidi, kteří tvořili nadpoloviční většinu zapojených „uklízečů“. Oproti loňsku přibylo úklidových akcí i dobrovolníků.

Více se o výsledcích akce dozvíte zde.

EKOLAMP o svátcích

Během svátečních dnů budeme pracovat ve velmi omezeném režimu, přesto se na nás můžete obrátit s prosbou nebo dotazem. Od 2. ledna Vám budeme opět plně k dispozici.

PF 2018

Závěrem nám dovolte rozloučit se s Vámi v letošním roce. Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň, kterou jste nám věnovali a těšíme se na Vás v roce nadcházejícím. Užijte si adventní čas a prožijte co možná nejklidnější Vánoce v kruhu Vašich nejbližších.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube