Ekolamp

2017
ČervenecVážení přátelé,

v čase prázdnin a dovolených za Vámi přicházíme s dalším číslem našeho Zpravodaje. I tentokrát je plný novinek a zajímavých informací. "Okurková sezóna" Vám s námi nehrozí. :-)

V úvodním článku jsme pro Vás shrnuli nejdůležitější změny, které letos začaly platit v motivačním programu. V další zprávě Vám představíme vítězné slogany soutěže „Kam s ní?", dále Vám poradíme, kde na našem webu najdete podrobnosti o evropské asociaci EucoLight, jejímž členem je i EKOLAMP.

Seznámíme Vás s bilancí recyklace úsporek v jednotlivých krajích České republiky a pozveme Vás ke shlédnutí nového informačního videa z naší dílny.

Poslední článek věnujeme "negativní hodnotě" sběru světelných zdrojů. Recyklace těchto elektrozařízení je nerentabilní a ekonomicky ztrátová, a proto je pro řadu ostatních kolektivních systémů nezajímavá.

Přejeme Vám klidné a pohodové léto.

Tým EKOLAMP
Změny v motivačním programu pro rok 2017

Motivační program je určen provozovatelům sběrných míst a je každoročně revidován a v případě nutnosti upravován. O změnách pro letošní rok jsme Vás již informovali, nyní je jen znovu připomínáme.

Podmínky odměňování za spolupráci s námi se příliš nemění. Stále zůstává odměna 3,- Kč za kilogram sebraných svítidel a 1000,- Kč za každé čtvrtletí, ve kterém zveřejníte informace související se zpětným odběrem osvětlovacích zařízení. Pro velká množství sebraných svítidel se ovšem nově bude domlouvat odměna individuálně.

Změna je rovněž ve způsobu nárokování odměny - nárok na vyplacení roční odměny vznikne až po dosažení minimální částky 3000,- Kč. Většina našich partnerů toto kritérium plní již nyní, a proto věříme, že nebudete muset vynaložit přílišné úsilí, abyste na svoji roční odměnu dosáhli i nadále.

Detailněji se s úplným zněním motivačního programu můžete seznámit v následujícím odkazu.

Soutěž o nejoriginálnější slogany zná své vítěze

Na konci května proběhlo vyhodnocení soutěže s názvem „Kam s ní?“. Stačilo přes naši mobilní aplikaci zodpovědět jednoduchou otázku a přijít s nápaditým sloganem, který by originální formou nabádal veřejnost ke zpětnému odběru vysloužilých světelných zdrojů. Nyní už známe vítěze našeho klání a vysavač, mobilní telefon a videokamera v hodnotě 5 tisíc korun již dorazily za autory následujících sloganů:

Aby bylo světlo věčné, zrecykluj nás, budem vděčné.

Zhasnutím to nekončí... Recyklujte!

Zapoj se, vstaň z pohovky, vytřiď s námi žárovky!

Vše o EucoLightu se dozvíte na našem webu

Evropská asociace EucoLight sdružuje organizace zabývající se sběrem světelných zdrojů a svítidel. Angažuje se v legislativních procesech ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení. KS EKOLAMP spolu s dalšími 18 partnery recykluje 79% veškerého světelného odpadu v zemích, kde EucoLight působí. Více o fungování a poslání asociace EucoLight se dozvíte na našem webu. Stránka bude průběžně doplňována o aktuality z dění asociace.

Bilance recyklace rtuti podle krajů

Úsporky

Za loňský rok se díky EKOLAMPu podařilo recyklovat přibližně 5 milionů kusů úsporek, které domácnosti a podniky odevzdaly ke zpětnému odběru. Nejvíce se činili obyvatelé Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje. V těsném závěsu za lídry tabulky jsou kraje Královéhradecký a Jihomoravský. Nejméně se daří recyklovat na Vysočině, v Libereckém a Karlovarském kraji.

Další informace si můžete přečíst zde.

Nový informační spot z dílny EKOLAMP

Video

Představujeme Vám nové video, které jsme připravili pro naše partnery, nové zákazníky i širokou veřejnost. Video je k dispozici na Youtube v oficiálním profilu společnosti EKOLAMP. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše názory a komentáře k tomuto novému videospotu.

Negativní hodnota - aneb Když je odpad bezcenný

Negativní hodnota

Ekonomika a ekologie dost často nekráčejí ruku v ruce. Nejinak je tomu i u recyklace odpadů. Že lze ke zpětnému odběru odevzdat papír, sklo, plast nebo železo, ví už dnes každé malé dítě. A že může jít u těchto surovin o zajímavý zdroj příjmů, se přesvědčila řada spekulantů.

U malých domácích spotřebičů výnos z prodeje vyseparovaných surovin pokryje, či spíše značně převýší náklady na sběr, svoz a ekologické zpracování tohoto elektroodpadu.

Bohužel zářivky a další světelné zdroje patří mezi elektrozařízení s tzv. negativní ekonomickou hodnotou. Náklady na jejich sběr a recyklaci jsou vysoké a získané suroviny téměř bezcenné. Sběr, svoz a zpracování je tak financováno pouze z příspěvků na recyklaci, které do kolektivního systému přispívají výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení.

Více k tématu se dozvíte zde.

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz