Ekolamp

2022
DubenVážení přátelé,

máte před sebou druhý letošní Zpravodaj, ve kterém se ještě jednou společně ohlédneme za loňským rokem a zhodnotíme, co se nám společně podařilo. Dále Vám řekneme o auditech, které musí kolektivní systémy pravidelně provádět a shrneme výsledky webináře na téma free ridingu.

Zároveň budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své podněty, připomínky či nápady na zlepšení našich služeb. Oceníme i případnou kritiku, abychom Vám mohli stále nabízet kvalitní servis a služby.

Těšíme se na zprávy od Vás a přejeme příjemné čtení.

Tým EKOLAMP
Více než 90 % materiálů z vysloužilých elektrozařízení se daří opětovně využít

Již v minulém čísle jsme Vás informovali o skvělých výsledcích sběru, kterých se nám společně s Vámi podařilo dosáhnout v roce 2021. Šlo o 551 tun světelných zdrojů, 963 tun malých elektrozařízení a 2668 tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít více než 95 % materiálů ze světelných zdrojů, přes 90 % materiálů z malých a více než 92 % materiálů z velkých elektrozařízení.

Nejpilnější sběrači jsou opět z krajů Královéhradeckého a Prahy, nejhůře si vedly kraje Liberecký a Karlovarský, podobně jako tomu bylo v roce 2020. Více zde.

S EKOLAMPem v roce 2021

V průběhu celého loňského roku došlo k mnoha událostem a změnám, o kterých jsme Vás průběžně informovali. Pro připomenutí a zhodnocení průběhu celého roku jsme pro Vás připravili souhrnnou brožuru, ve které jsme neopomněli zmínit novou legislativu a její dopady na systém zpětného odběru, podrobnosti k uvádění příspěvku na recyklaci na daňových dokladech i odraz naší činnosti v médiích. Dá se říci, že tato zpráva mapuje vše, co se nám v loňském roce, i díky spolupráci s Vámi, podařilo uskutečnit.

Pravidelné audity patří nově k povinnostem KS

Jednou z novinek, které s sebou přinesl zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost všech kolektivních systémů provádět audity svých účastníků. Cílem auditu je ověřit množství elektrozařízení uváděných na trh, správné vykazování hmotnosti a uvádění příspěvků na recyklaci na vydávaných dokladech.

Audity se provádějí z velké části pouze elektronicky na základě dat v informačním systému a dálkově z podkladů a dokumentů poskytnutých auditovanou společností. V případě zjištění nějaké nesrovnalosti je účastník na tuto chybu upozorněn, aby mohl vše napravit a vyhnout se tak případným zásahům ze strany České inspekce životního prostředí či dokonce sankcím ze strany státu. Více k auditům se dozvíte z našeho letáku.

Online webinář řešil problematiku free riderů

webinář

O nekalých praktikách free riderů Vás informujeme pravidelně. V březnu si na online černé pasažéry evropského odpadového hospodářství posvítil i webinář evropské asociace EucoLight, která sdružuje systémy zabývající se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel.

Mimoevropské firmy, které přes e-shopy prodávají své výrobky, aniž by přispívaly do systémů recyklace, získávají nemalou konkurenční výhodu. Evropské státy se proto snaží nelegálnímu importu elektrospotřebičů bránit, třeba tím, že přenesou odpovědnost za sběr a recyklaci použitých výrobků na provozovatele e-shopů a logistické společnosti, jejichž prostřednictvím se elektrospotřebiče na evropský trh dostávají. Bohužel neexistuje jednotná harmonizovaná legislativa, která by tento problém řešila na úrovni EU, proto řada zemí hledá možnosti, jak vše ošetřit pomocí lokálních legislativních opatření. První pozitivní výsledky už zaznamenala Francie či Německo. Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.

Nový list Ekokoutku

Pro své partnery jsme připravili nový edukační list, který si můžete stáhnout v sekci Ekokoutek na našem webu. V přehledné infografice se dozvíte, jak naložit s vysloužilým elektrospotřebičem. Leták můžete zdarma využít při osvětové činnosti, ve svém firemní časopise, v městských listech či online na webových stránkách.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz