Ekolamp

2021
Prosinec


Vážení přátelé,

rok 2021 se blíží ke svému konci a tak nastává čas bilancování. Trh je jako na vlnách, pandemie koronaviru, zdražování energií a pohonných hmot vede k nárůstu inflace a cen produktů i služeb. I v těchto dobách se však můžete spolehnout na EKOLAMP, který všem svým členům a spolupracovníkům nabízí stabilitu cen i fungování celého systému.

Přejeme Vám příjemné předvánoční období, krásné svátky a pevné zdraví.

tým EKOLAMP 

Metodika MŽP zpřehlední pravidla týkající se viditelného uvádění příspěvku na recyklaci

Zákon o výrobcích s ukončenou životností zavedl od letošního ledna povinnost pro výrobce a prodejce viditelně uvádět na prodejních dokladech příspěvek na recyklaci. Cílem této úpravy je zprůhlednění systému pro spotřebitele, který si dle výše příspěvku uvědomí hodnotu a nákladnost ekologické recyklace výrobku. Nová úprava také výrazné zjednodušuje kontroly, zda nedochází k cenové diskriminaci malých a středních výrobců - výrobci v jednom kolektivním systému musí mít totiž stejnou jednotkovou sazbu.

Náklady spojené s ekologickou recyklací vysloužilých výrobků nejsou malé a tento způsob jejich vykazování pomůže odhalit takzvané „free-ridery“, tedy výrobce či dovozce, kteří se snaží vyhnout placení příspěvku na recyklaci. EKOLAMP se již několik let aktivně podílí na odhalování těch, kteří se podobných nekalých praktik dopouštějí.

Nový metodický návod Ministerstva životního prostředí přináší přehledný popis a praktické ukázky faktur obsahujících příspěvek na recyklaci odděleně uvedený od ceny výrobků.

EKOLAMP v médiích: nepoctiví online prodejci podvádějí spotřebitele

Nákup na internetu je tak snadný, stačí pár kliknutí myší a spotřebitel má objednáno i zaplaceno. Lákavá nabídka za zajímavou cenu ale nemusí být bezpečná a v souladu s evropskou legislativou. Zboží či služby od mimoevropských on-line prodejců často nesplňují potřebné místní standardy a mohou přímo ohrozit naše zdraví a životní prostředí.

Evropské podnikatelské, spotřebitelské i občanské organizace se proto spojily a snaží se nelegálním on-line prodejům zabránit prostřednictvím evropského Aktu o digitálních službách. Ten má přimět k odpovědnosti online zprostředkovatele (e-shopy a tržiště), kteří přeprodávají zboží od cizích obchodníků koncovým spotřebitelům. Pokud vědí, že by se mohlo jednat o nezákonný prodej, ale nepřijmou žádná opatření, měli by tito zprostředkovatelé nést plnou odpovědnost. Celý článek si můžete přečíst zde.

Češi si vylepšují osvětlení domácností

Své domovy si Češi zútulňují různými typy svítidel, jen za poslední rok si jich do domácností nakoupili 3,8 milionu kusů. Převažují malá svítidla, jako jsou stolní či nástěnné lampy a různá dekorativní osvětlení do studoven, pracoven a obývacích pokojů. Možná Vás překvapí, že v průměrné domácnosti je instalováno celkem 14 různých svítidel, lustrů, lamp a lampiček. Jak vyplynulo z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, je ve všech domácnostech v Česku více než 63 milionů svítidel. Více se dozvíte z tiskové zprávy.

Jsme spolehlivým partnerem měst a obcí

Na základě pověření od Ministerstva životního prostředí vytváří EKOLAMP již více než 15 let veřejnou sběrnou síť na elektroodpad ve spolupráci s obcemi. Sběrná místa vybavujeme vhodnými sběrnými nádobami a zdarma zajišťujeme zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení i jejich následnou ekologickou recyklaci.

Navíc v rámci Motivačního programu nabízí společnost EKOLAMP svým smluvním partnerům bonus za každý odevzdaný kilogram malého a velkého elektra a za pravidelné informování občanů o zpětném odběru.

Blíží se konec roku a s ním i roční hlášení

EKOLAMP řeší pro zapojené výrobce a dovozce rozsáhlou administrativu související s uváděním elektrozařízení na český trh, jeho sběrem a recyklací včetně komplexního poradenství. Při plnění všech takových povinností pracujeme s daty získanými z pravidelných hlášení všech členů našeho kolektivního systému. Každoročně proto v tomto čase připomínáme vyplnění posledního měsíčního hlášení za prosinec, na které máte čas do 10. ledna 2022. Po jeho odeslání Vám totiž informační systém automaticky nabídne předvyplněný roční výkaz, který je rovněž potřeba doplnit a odeslat do 10. ledna. V ojedinělých případech bude možné vyplnit roční hlášení až do 20. ledna. Následně dojde k uzavření ročního hlášení a další úpravy záznamů nebudou možné.

S předstihem bychom Vás rovněž chtěli upozornit, že s ohledem na změnu struktury sazebníku recyklačních příspěvků od 1. 8. 2021 bude mít roční hlášení letos mimořádně více řádků, aby umožňovalo zachytit jak období od začátku roku do 31. července, tak i období od 1. srpna do konce roku. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení.

Otestujte své znalosti v novém kvízu

Vytřídit papír, plast, nápojové kartony či sklo do správné sběrné nádoby, dokáže i malé dítě, jak ale obstojíte ve třídění elektrozařízení? Jak poznáte, že konkrétní elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu? Své znalosti nebo třeba znalosti občanů můžete otestovat v novém ekokoutkovém listu, který je zdarma ke stažení zde.

Provoz EKOLAMPu během svátečních dnů

Stejně jako v předchozích letech bude během vánočních svátků naše kancelář pracovat ve velmi omezeném režimu. Od 3. ledna Vám budeme opět plně k dispozici.

PF 2022

Přejeme Vám krásné Vánoce v rodinném kruhu a do nového roku pevné zdraví, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz