Ekolamp

2021
Červenec


Vážení a milí přátelé,

přichystali jsme pro Vás nové vydání našeho Zpravodaje, abychom Vás seznámili s novým sazebníkem recyklačních příspěvků, který začíná platit od 1. srpna letošního roku. Nejde však o jedinou novinku, o které se v našem Zpravodaji dozvíte.

Příjemné čtení a pohodové léto plné zážitků Vám přeje

tým EKOLAMP 

Nový sazebník pro elektro uváděné na trh

Vzhledem ke změnám, které s sebou přinesl nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, přistoupil EKOLAMP k úpravě svého dosavadního sazebníku recyklačních příspěvků za elektrozařízení uváděná na trh. Všechny účastníky jsme v souladu s našimi smluvním podmínkami informovali s dostatečným předstihem, aby měli čas zapracovat změny do svých systémů.

Cílem úpravy sazebníku je především změna jeho struktury, jejíž nová podoba vhodným způsobem rozkládá náklady na plnění rozšířené odpovědnosti výrobce na jednotlivé typy elektrozařízení, ale přitom zachovává jednoduchý a přehledný sazebník jen s několika položkami.

Upravená struktura našeho sazebníku lépe odráží novou situaci na trhu, kdy došlo k zařazení mnoha různých typů zejména velmi lehkých elektrozařízení.

Nový sazebník příspěvků na recyklaci naleznete zde.

Návrh vyhlášky o nakládání s některými výrobky s ukončenou životností


Ministerstvo životního prostředí v současné době chystá vyhlášku, která má doplnit zákon o výrobcích s ukončenou životností. Připravovaná vyhláška upřesní technické aspekty nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, mimo jiné s odpadními elektrozařízeními. Ministerstvo dokončilo návrh vyhlášky a v červnu ji rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení.

My v EKOLAMPu tvorbu vyhlášky sledujeme. Rovněž jsme se zapojili do připomínkového řízení, abychom maximálně ochránili zájmy našich partnerů a klientů. O dalším průběhu a začátku platnosti vyhlášky Vás budeme informovat v některém z následujících Zpravodajů.

Povinnost kolektivních systémů provádět pravidelné audity

O povinnostech a novinkách, které s sebou přinesl zákon o výrobcích s ukončenou životností, Vás průběžně informujeme již od loňského roku. Jednou z novinek, kterou bychom Vám chtěli připomenout, je povinnost všech kolektivních systémů provádět audity svých účastníků. Audity mají ověřit a zkontrolovat, kolik elektrozařízení jednotliví dovozci a výrobci uvádějí na trh.

Pro lepší orientaci v této problematice jsme pro naše účastníky připravili  materiál Audity účastníků kolektivního systému EKOLAMP.

Co EKOLAMP sbírá a co zase ne

Leták

Spektrum elektrozařízení, která patří na sběrná místa EKOLAMPu, je hodně pestré a široké. My si to uvědomujeme, a proto se snažíme maximálně Vám rozhodování, zda konkrétní výrobek do sběrné nádoby patří, nebo ne, usnadnit. Nově jsme pro Vás nachystali obrázkový manuál, který by Vám měl díky přehledné grafice s rozhodováním pomoci.

Tři čtvrtiny světelných zdrojů v českých domácnostech jsou úsporné

Průzkum

Úsporné světelné zdroje, které představují ekologickou variantu svícení, tvoří více než 78 % všech světelných zdrojů instalovaných v českých domácnostech. Jak ukázal průzkum společnosti EKOLAMP mezi 1201 respondenty, dominují v našich domácnostech převážně LED světelné zdroje a kompaktní úsporné zářivky. Přechod od neúsporných žárovek k těm úsporným podporuje i obměna svítidel, za poslední rok do domácností přibylo přes 4 miliony nových svítidel, jejich počet překročil 59 milionů.

Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.

Léto je ideální doba k hrám

Hra

Už jste vyzkoušeli naši hru "Zrecykluj to!"? Své recyklační dovednosti a um můžete díky naší mobilní hře otestovat i proti svým dětem. Dokážete odhalit všechna elektrozařízení v domácnosti, které je potřeba opravit, či recyklovat? Hra je k dispozici pro mobilní zařízenní s operačním systémem Android i iOS. Stačí jen nažhavit svůj chytrý telefon, či tablet a začít hrát.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz