Ekolamp

2021
Červen


Vážení přátelé,

teplé červnové dny připomínají blížící se léto a konec školního roku. Než se rozjedete na dovolené, připravili jsme pro Vás nové vydání našeho Zpravodaje, ve kterém se mimo jiné dočtete, jak je to s vykazováním LED pásků, LED modulů a klasických žárovek nebo zjistíte, co znamená ekomodulace a proč se zavádí. Představíme Vám i nový list, který jsme nachystali do našeho Ekokoutku.

Přejeme Vám pohodové léto a příjemné čtení.

Tým EKOLAMP 

Vykazování světelných zdrojů nově zařazených do zpětného odběru

Jak jsme Vás již dříve informovali, došlo na základě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení nových typů světelných zdrojů do povinnosti zpětného odběru. Jedná se především o LED pásky, LED moduly, přímožhavené wolframové a halogenové žárovky včetně autožárovek. Naši účastníci, kteří tyto světelné zdroje uvádějí na trh, je nyní vykazují v rámci pravidelných hlášení do Informačního systému v rámci podkategorie 3.7., tedy „Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené“. Tato skupina byla prozatím otevřena všem účastníkům. Pokud ji však nepotřebujete, můžete nás požádat o její uzamčení.

Zpětný odběr LED pásků

U některých typů světelných zdrojů je vykazování trochu složitější, například u LED pásků. Na základě Sdělení MŽP se totiž doporučuje stanovit pro účely účtování příspěvku na recyklaci jako jednotku 1 metr LED pásku, tzn. 1 kus = 1 metr LED pásku.

Pro snadnější pochopení jsme připravili informační materiál, který Vám s vykazováním LED pásků pomůže.

Nezapomněli jste z MSN odstranit polepy?

Polepy MSN

Nedávno jsme všechna sběrná místa s Malou sběrnou nádobou (MSN) požádali o součinnost při odstranění polepu z víka nádoby obsahující výčet světelných zdrojů, které do MSN patří a nepatří. Jak již víte, nová legislativa rozšířila sbíraná elektrozařízení o další typy žárovek. Nově se tak mohou do MSN odevzdávat všechny světelné zdroje, tedy i klasické a halogenové žárovky. Jestli se k Vám naše oficiální prosba nedostala, chtěli bychom Vás o pomoc požádat znovu touto cestou. Děkujeme Vám za spolupráci.

Víte, co je ekomodulace?

Ekomodulace

Ekomodulace je zcela nový koncept EU, který byl transponován do právního řádu ČR zákonem o VUŽ od 1. 1. 2021. Ekomodulační princip stanoví, že při určování recyklačního příspěvku musí kolektivní systém vzít v potaz nejen samotný výrobek a náklady na jeho sběr a recyklaci, ale i celkový dopad výrobku na životní prostředí, a to po dobu celého životního cyklu výrobku (tj. včetně výroby, užívání, zakončení životnosti i využitelnosti materiálů vzniklých recyklací).

Zjednodušeně řečeno, ekomodulace by měla „trestat“ ty výrobky, které jsou k životnímu prostředí nepříznivé například tím, že při výrobě těchto výrobku vzniká velké množství CO2, který způsobuje globální oteplování. Příkladem výrobku, na které je nutno aplikovat ekomodulační princip, jsou přímožhavené žárovky, které jsou z environmentálního úhlu pohledu celého svého životního cyklu značně problematické. A to zejména proto, že mají vysokou spotřebu elektrické energie a krátkou životnost.

Přísnější postihy pro kolektivní systémy, které nezveřejňují povinné informace

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který platí od ledna letošního roku, stanovuje kolektivním systémům povinnost zveřejnit na svých webových stránkách sazebníky peněžních příspěvků, informace o vlastnické struktuře a další informace, aby bylo dosaženo maximální transparentnosti a rovného zacházení s výrobci bez ohledu na jejich velikost.

Za nezveřejnění sazebníku s recyklačními příspěvky hrozí kolektivnímu systému pokuta do výše 500 tisíc Kč, za nezveřejnění údajů o vlastnické struktuře pokuta do výše 10 milionů Kč.

Více informací se dozvíte zde.

Ochota Čechů recyklovat světelný odpad roste

Češi jsou ochotni do sběrného místa urazit v průměru 929 metrů, jak vyplynulo z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP mezi 1201 respondenty. Lidé ze Středočeského a Olomouckého kraje jsou ochotni urazit do sběrného místa až dva kilometry. Naopak jen téměř desetinu této vzdálenosti jsou ochotni překonat lidé v kraji Libereckém či Praze.

Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.

Viditelný recyklační příspěvek odhalí firmy, které nerecyklují

Jednou z řady změn, které přinesl od ledna letošního roku zákon o výrobcích s ukončenou životností, je i povinnost, aby všichni prodejci při prodeji nových elektrozařízení uváděli na účtenkách výši příspěvku na recyklaci. Tak se dá velmi rychle a jednoduše zjistit, za které výrobky byl recyklační příspěvek odveden a za které ne. Podle studie OECD z roku 2019 se na evropský trh ročně uvede až 460 000 tun nových elektrozařízení, aniž by za ně jejich výrobci či dovozci povinný recyklační příspěvek uhradili. Nová legislativní úprava by měla konečně podobným praktikám učinit rázný konec. Více o tématu se dozvíte zde.

Nový list Ekokoutku je tady!


Připravili jsme pro Vás nový informační list, který široké veřejnosti přehledně vysvětlí, co je příspěvek na recyklaci, proč se platí a k čemu takto získané finanční prostředky poslouží. Všechny informační letáky včetně tohoto nového si můžete zdarma stáhnout v našem Ekokoutku a využít je v obecních či firemních časopisech, na webových stránkách, či jako součást e-mailových newsletterů.

 


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube