Ekolamp

2021
Duben


Vážení a milí přátelé,

nachystali jsme pro Vás další číslo našeho Zpravodaje, ve kterém bychom Vám rádi představili všechny novinky, které jsme pro Vás v EKOLAMPu připravili.

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností přinesl řadu změn, které nyní postupně zpracováváme do přehledných informačních materiálů, abychom Vám pomohli vše správně pochopit a aplikovat.

V minulém Zpravodaji Vás zaujala informace týkající se zpětného odběru klasických přímo žhavených a halogenových žárovek. Proto jsme připravili nový leták, který odpovídá na nejčastější dotazy. Pro informování občanů pak naleznete v našem Ekokoutku informační list zaměřený rovněž na tuto problematiku.

Přejeme Vám pohodové čtení, pozitivní náladu a hodně zdraví.

Tým EKOLAMP 

Elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

Katalog elektrozařízení

V praxi může být obtížné posoudit, zda konkrétní výrobek splňuje či nesplňuje zákonnou definici elektrozařízení. Proto EKOLAMP připravil přehledně zpracované schéma, které Vám může při rozhodování o zařazování elektrovýrobků pomoci.

Ministerstvo životního prostředí rovněž připravilo aktualizovaný seznam vybraných výrobků, které jsou považovány za elektrozařízení, a tudíž se na jejich výrobce vztahují povinnosti definované zákonem. Zvlášť bychom chtěli upozornit na upravené informace u LED pásků.

Protože se na zařazování výrobků často ptáte, připravujeme pro Vás další informační materiály. Vše vždycky přehledně naleznete na stránce Zákon a zařazování výrobků.

Důležitá témata ze zákona - nová brožura

Jak jistě víte, od ledna tohoto roku platí v České republice nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Řada témat je však stále zdrojem mnoha dotazů a nejasností, proto jsme pro naše klienty zpracovali brožuru, která ta nejdůležitější témata vysvětluje. Kromě textového popisu v přehledném členění obsahuje brožura vzorové příklady a názorné grafické prvky. Věříme proto, že se brožura stane zejména pro naše účastníky velkým pomocníkem.

Zpětný odběr klasických wolframových žárovek - otázky a odpovědi

Klasické přímo žhavené a halogenové žárovky dříve do zpětného odběru nepatřily. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 postupně dochází v celé Evropské unii k zákazu jejich prodeje, automaticky se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace už nebudou potřeba. Nicméně se ukázalo, že se na český trh dostává stále mnoho těchto výrobků, proto nový zákon o výrobcích s ukončenou životností zařadil klasické přímo žhavené i halogenové žárovky mezi elektrozařízení, aby byla v rámci zpětného odběru zajištěna jejich recyklace. Mezi našimi partnery, zástupci obcí a provozovateli sběrných míst v této souvislosti vyvstala řada otázek, proto EKOLAMP připravil informační leták, který na nejčastější z nich odpovídá.

Informování spotřebitelů v rámci motivačního programu

Naši partneři mají, stejně jako v minulých letech, možnost získat v rámci motivačního programu finanční odměnu, pokud zveřejní na svých webových stránkách, ve zpravodaji či v obecním tisku informace, které jsou určeny pro ostatní občany. Zejména jde o informace, proč je zpětný odběr důležitý a jakým způsobem je prováděn v dané obci, nebo u některého z partnerů naší sběrné sítě. Abychom svým partnerům osvětovou činnost co nejvíce usnadnili, pravidelně aktualizujeme články pro obce a města, nebo připravujeme nové a nové listy do našeho Ekokoutku. Veškeré materiály jsou našim partnerům k dispozici zcela zdarma.

Výsledky sběru podle krajů

Sběr

Již v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o skvělých výsledcích sběru světelných zdrojů a elektrozařízení, kterých jsme společně v loňském roce dosáhli. Pro připomenutí, bylo to více než 587 tun světelných zdrojů, 778 tun malých elektrozařízení a 2217 tun velkého elektra.

Ještě doplníme, že nejlepšími sběrači v přepočtu na obyvatele, se opět staly kraje Královéhradecký a Praha. Na opačném konci pomyslného sběračského žebříčku jsou obyvatelé krajů Libereckého a Karlovarského.

Více informací se dozvíte z naší zprávy.

 


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz