Ekolamp

2021
ÚnorVážení a milí přátelé,

první dva měsíce nového roku jsou téměř za námi a my věříme, že ty další spolu s prvními jarními květy přinesou i tolik potřebnou změnu a zlepšení současné epidemiologické situace.

A co jsme pro Vás tentokrát nachystali? Mimo jiné Vám představíme loňské výsledky sběru, zopakujeme nejdůležitější změny, které s sebou přináší nová legislativa a seznámíme s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, který se týká viditelného příspěvku na recyklaci.

Příjemné čtení, optimimus a pevné zdraví Vám všem.

Tým EKOLAMP 

Co přináší nová legislativa

Jak jsme již avizovali v předchozích zpravodajích, došlo v prosinci loňského roku ke schválení nové odpadové legislativy, obsahující vedle dalších zákonů i zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Po celou dobu přípravy zákona jsme spolupracovali s ministerstvem životního prostředí a i nadále budeme sledovat veškeré novinky a případné dopady zavádění nových předpisů do praxe, abychom Vás mohli průběžně informovat. Naším cílem je dodržovat veškeré náležitosti a nové povinnosti, které z nové legislativy vyplývají.

Nový Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností přináší několik důležitých změn. Jde například o nastavení více cílů sběru pro různé skupiny elektroodpadu, nikoli jen jeden společný cíl. Přednostně se tak musí sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem, tedy zejména chladicí technika, světelné zdroje a obrazovky. Zákon rovněž stanovuje povinnost prodejcům uvádět viditelně, tedy odděleně od ceny, příspěvek na recyklaci. V neposlední řadě zákon omezuje diskriminaci malých výrobců – všichni výrobci budou nyní, v rámci jednoho kolektivního systému, odvádět stejné příspěvky na sběr a recyklaci jednoho kusu nebo kilogramu elektrozařízení.

V těchto dnech pro Vás chystáme přehlednou brožuru, která shrne a vysvětlí to nejdůležitější z nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

S novým zákonem souvisí i povinnost kolektivních systémů zveřejňovat údaje týkající se zejména vlastníků, smlouvy o účasti či výše příspěvků na recyklaci. Všechny tyto informace naleznete v případě EKOLAMPu pohromadě a přehledně na této stránce.

Správné uvádění příspěvku na recyklaci na fakturách a daňových dokladech

Ministerstvo životního prostředí připravilo metodický pokyn, který definuje, jak správně uvádět tzv. viditelný příspěvek na recyklaci na prodejních dokladech vystavovaných výrobci, distributory či posledními prodejci. Na všechny vyjmenované subjekty se podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností vztahuje povinnost odděleného uvádění příspěvku na recyklaci.

Klasické a halogenové žárovky nově patří do zpětného odběru


Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od 1. ledna 2021 tedy spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.

Výsledky sběru světelných zdrojů a elektrozařízení za rok 2020

V následující zprávě se dočtete o opravdu skvělých výsledcích celoevropského sběru světelných zdrojů. Jsme hrdí, že díky Vám, našim partnerům, Česká republika nijak nezaostává za ostatními zeměmi Evropy.

Jen za loňský rok jsme společně sebrali a k recyklaci odevzdli 587 tun světelných zdrojů, 778 tun malých elektrozařízení a 2217 tun velkého elektra.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 93 % materiálů ze světelných zdrojů, téměř 92 % materiálů z malých a více než 93 % materiálů z velkých elektrozařízení. Děkujeme Vám za skvělou spolupráci.

Skvělé výsledky sběru a recyklace světelných zdrojů napříč Evropou

10. února oslavila asociace EucoLight v rámci online webináře dosažení významného milníku. Během 15 let dokázali její členové sesbírat a zrecyklovat neuvěřitelné 2 miliardy světelných zdrojů. EucoLight sdružuje 19 kolektivních systémů z různých evropských zemí, které zajišťují zpětný odběr a následnou recyklaci světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Na webináři se dále hovořilo o výzvách, kterým v dnešní době sběr a recyklace v souvislosti s cirkulární ekonomikou čelí a jaké úkoly jsou před námi do budoucna.

Aktuální témata na našem webu

Aktuální témata na našem webu jsme Vám představili už před rokem. Sekci průběžně aktualizujeme o články zveřejňované v médiích, které se týkají zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. V poslední době se články zaměřují především na změny v novém zákoně a rovněž na celoevropské téma online freeridingu.

Zpráva "EKOLAMP 2020"

Bilancování loňského roku, zhodnocení úspěchů, výsledků a důležitých momentů roku 2020 jsme pro Vás shrnuli do dokumentu EKOLAMP 2020. Věříme, že takto pohromadě budou tyto informace pro Vás i pro nás komplexním ohlédnutím za tím, co všechno se nám společně podařilo za jeden rok uskutečnit.

Představujeme novou kolegyni Ivu Slabou

1. února 2021 posílila obchodní oddělení paní Iva Slabá, která nahradila naši dlouholetou kolegyni Janu Přibylovou. Věříme, že se bude nové posile u nás líbit a práce ji bude těšit. Iva Slabá je Vám k dispozici na telefonním čísle 277 775 108 či na e-mailu: klient@ekolamp.cz.

Janě Přibylové přejeme vše dobré v dalším životě a děkujeme jí za odvedenou práci.

 


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz