Ekolamp

2020
ProsinecVážení a milí přátelé,

máte před sebou poslední newsletter tohoto roku, který nám všem přinesl spoustu nových výzev a nečekaných úkolů. Otřásl našimi jistotami a zajetou rutinou jak doma, tak i v práci. Pevně věříme, že jste vše ve zdraví zvládli a dokázali si i v těchto náročných časech zachovat optimismus.

Přejeme Vám všem krásný předvánoční čas, domov provoněný vánočním cukrovím, františky nebo svařeným vínem. Těšíme se na Vás v novém roce.

Tým EKOLAMP 

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nastavuje od ledna nové povinnosti

Již v předchozích zpravodajích jsme Vás informovali o změnách, které s sebou přináší nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Seznámili jsme Vás s povinností prodejců jasně a viditelně uvádět výši recyklačního příspěvku, který výrobce platí za sběr a recyklaci takového spotřebiče.Tento viditelný recyklační příspěvek by měl nově spotřebitel najít zejména na své účtence.

EEZ

Další důležitou změnou dosavadní praxe je nastavení separátních cílů sběru pro různé skupiny elektroodpadu. Výrobci či kolektivní systémy tak budou muset přednostně sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem (zejména světelné zdroje, lednice a obrazovky). Jejich recyklace je finančně velmi nákladná. Už si nebudou moci vybírat mezi vysloužilými elektro výrobky pouze ty, ve kterých jsou cenné a snadno zpeněžitelné suroviny jako zlato či platina.

Legislativní návrh zákona byl začátkem prosince finálně schválen Poslaneckou sněmovnou a podepsán prezidentem ČR. Zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2021.

Nezapomeňte vyplnit poslední letošní a roční hlášení

S blížícím se koncem roku bychom naše účastníky rádi upozornili, že se blíží čas vyplnění prosincového hlášení. Do systému budete moci hlášení zadat ve dnech 1. až 10. ledna 2021. Jakmile odešlete měsíční hlášení, nabídne Vám informační systém automaticky předvyplněný roční výkaz. Připomínáme, že i u ročního výkazu platí jako nejzazší datum odevzdání 10. leden příštího roku.

V případě mimořádné situace bude možné vyplnit roční hlášení ještě do 20. ledna, ovšem po tomto datu dojde k automatickému uzavření informačního systému a žádné další úpravy záznamů v něm nebudou možné.

Vyúčtování motivačních odměn se blíží

MONEY

Zároveň na konci každého roku připomínáme našim partnerům - provozovatelům sběrných míst, že se blíží termín zúčtování motivačních odměn za daný kalendářní rok.

Proto nám dovolte opět připomenout známá data: nejpozději do 15. ledna roku 2021 je potřeba vystavit společnosti EKOLAMP fakturu na částku odpovídající výši motivačních odměn za sesbíraná svítidla a osvětovou činnost. Je potřeba, aby vystavený daňový doklad dorazil do společnosti EKOLAMP nejpozději do 20. ledna příštího roku. Po 31. lednu 2021 váš nárok na finanční odměnu zaniká.

Přesná pravidla pro získání motivační odměny najdete zde.

Ještě připomínáme, že datem uskutečnění zdanitelného plnění je 31.12.2020. Splatnost faktury musí být minimálně 45 dní ode dne vystavení dokladu. Pokud máte další dotazy, či nejasnosti, obraťte se prosím na naše kolegy z obchodního oddělení, rádi Vám poradí.

Svoz elektrozařízení od našich smluvních partnerů na přelomu roku

Rádi bychom Vás informovali, že zbývající objednávky odvozu vysloužilého elektrozařízení, které nebudou realizovány do konce letošního roku, budou zajištěny v průběhu ledna roku 2021.

Děkujeme za pochopení.

Lidé dávají přednost úspornějším typům osvětlení

LED Diody

Jak vyplynulo z našeho aktuálního průzkumu, za poslední rok přibylo do tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Růst podpořil trend práce z domova a s tím spojené zařizování pracoven a studoven. V domácnostech převažují malá svítidla, která vítězí nad velkými lustry v poměru devět ku pěti.

Lidé také více využívají úsporné světelné zdroje, které nyní představují 78 % instalované báze - jde zejména o LED žárovky a kompaktní zářivky. Před dvěma lety ještě převládaly neúsporné zdroje.
Více zajímavých informací a dat z průzkumu, který společnost EKOLAMP realizovala mezi 1200 respondenty, naleznete v této zprávě.

Připravili jsme web pro děti a mládež


Během podzimních měsíců jsme spustili nový web Zrecykluj to, který je určen všem hravým a zvídavým dětem. Zábavně-naučnou formou chceme předávat potřebné informace mladé generaci. Děti si mohou stáhnout mobilní hru Zrecykluj to, kterou už jsme Vám v minulosti představili. Ve hře si hráči vyzkouší, jak recyklovat běžně dostupná elektrozařízení.

Nově jsme pro naše malé příznivce připravili několik nápaditých selfie šablon, do kterých si mohou děti nahrát své fotografie a takto vytvořeným selfíčkem se pak mohou pochlubit svým kamarádům a spolužákům.

Nové listy z našeho Ekokoutku jsou nejen eko, ale i logické


Pokud přemýšlíte, jak v čase před Vánoci zabavit vaše ratolesti, nebo pokud se sami rádi učíte nové věci, určitě navštivte náš Ekokoutek. Můžete si rozšířit svoji anglickou slovní zásobu o užitečné výrazy z oblasti ekologie a ochrany přírody a děti se budou moci blýsknout na hodině angličtiny znalostí cirkulární ekonomiky a zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení.

Pro milovníky logických úloh a matematických výpočtů jsme připravili druhý list věnovaný EKO-logice. Kdo u Vás doma první spočítá správný výsledek?

Provoz EKOLAMPu během svátečních dnů

Sváteční dny na konci roku stráví většina našich pracovníků se svou rodinou doma, a proto bude kancelář pracovat ve velmi omezeném režimu. Od 4. ledna Vám budeme opět plně k dispozici.

PF 2021: Pevné zdraví všem


Drazí přátelé a spolupracovníci,

vážíme si důvěry, kterou nám projevujete, i přízně, kterou nám zachováváte. Děkujeme za spolupráci v letošním roce.

Letos víc než kdy jindy, bychom Vám i vašim blízkým chtěli přát pevné zdraví, klid, optimismus a dobrou náladu.

Krásné a veselé svátky a na viděnou v roce 2021.

 


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube