Ekolamp

2020
ŘíjenVážení a milí přátelé,

podzim je tu a s ním i krásně zbarvené listy stromů a keřů. Bohužel je tu také další vlna pandemie COVID-19 a spousty omezení ovlivňujících náš pracovní i soukromý život. Jsme v tom společně, myslíme na vás a přejeme vám všem pevné zdraví, sílu a optimismus do dalších dní.

Do nového vydání zpravodaje jsme připravili několik důležitých informací. Věříme, že pro vás budou přínosné.

tým EKOLAMP 

Co mimo jiné přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností

 

 

 

 

Viditelný příspěvek na recyklaci

Jak jsme vás již informovali minule, připravovaný zákon zavádí povinnost tzv. viditelného recyklačního příspěvku. Viditelný příspěvek znamená, že prodejce (elektroprodejna, e-shop atd.) musí jasně a viditelně, tedy např. na cenovce nebo účtence, uvádět výši příspěvku, který výrobce platí za sběr a recyklaci takového spotřebiče. Napříště tak bude jasně patrné, že příspěvky jsou pro všechny výrobce, malé či velké, v rámci jednoho kolektivního systému stejné.

Separátní cíle sběru

V dosavadní praxi neexistovala právní úprava, která by výrobcům či kolektivním systémům stanovovala, kolik elektroodpadu mají sebrat. Některé kolektivní systémy tak raději sbírají vysloužilé elektro výrobky, ve kterých se nacházejí cenné a snadno zpeněžitelné suroviny jako zlato, železo či platina. Naopak se vyhýbají sběru elektroodpadu obsahujícího nebezpečné látky, jehož recyklace je finančně velice nákladná.

Nová právní úprava nastavuje více cílů sběru pro různé skupiny elektroodpadu, nikoli jen jeden společný cíl. Přednostně se tak budou muset sbírat ty skupiny, které jsou nebezpečným odpadem, tedy zejména chladící technika, světelné zdroje a obrazovky.

Vystavování faktur na recyklační příspěvky

Protože se nás často ptáte, jak to je s fakturací recyklačních příspěvků, přinášíme malé shrnutí. Společnost EKOLAMP vystavuje faktury na recyklační příspěvky do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy výrobce podal příslušné měsíční nebo čtvrtletní hlášení. Faktura je vystavena pouze v případě, že recyklační příspěvky překročily hranici 2000 Kč bez DPH. V případě, že tato hranice nebyla dosažena, EKOLAMP fakturu vystaví až v měsíci, kdy bude kumulativně dosaženo této částky. Pokud nebude částka dosažena ani do konce roku, bude vystavena faktura na jakoukoliv částku a to do 15. ledna následujícího roku.

Pokud vám tedy faktura po zadání hlášení nedorazila, bude to pravděpodobně díky výše uvedeným pravidlům. Pokud si však myslíte, že nebyla vystavena z jiného důvodu, neváhejte se obrátit na obchodní oddělení.

Víte, jak získat odměnu za pomoc s osvětou?

Finanční odměna

S přicházejícím koncem roku vám opět připomínáme možnost získat motivační odměnu za zveřejnění informací o zpětném odběru. Pokud v obecních novinách, firemním časopise či na svých webových stránkách informujete konečné uživatele o zpětném odběru, máte nárok na paušální odměnu ve výši 1000 Kč bez DPH za každé kalendářní čtvrtletí, celkem tedy až 4000 Kč bez DPH za rok. Texty, grafické informační listy, či letáky naleznete na stránkách EKOLAMPu. Za jejich stažení a použití nic neplatíte. Nově jsme pro Vás připravili česko-anglický ekologický slovníček.

Podrobnosti k získání odměny najdete v motivačním programu.

Jak dopadla anketa o nebezpečnosti elektroodpadu?

Anketa

V minulém Zpravodaji jsme vás požádali o odpověď na dvě otázky v rámci naší ankety. Za prvé nás zajímalo, který elektroodpad považujete za nebezpečný – nabídli jsme vám různé skupiny elektroodpadu a zajímalo nás, jak u nich vnímáte míru nebezpečnosti. Ve druhé otázce jsme se ptali na důvody, proč může být elektroodpad nebezpečný. Závěry z ankety jsme zpracovali do této tiskové zprávy.

EKOLAMP je tu pro vás, sbírá elektroodpad všech značek

Znovu všechny své obchodní partnery ubezpečujeme, že EKOLAMP zpětně odebírá ze všech míst v rámci své sběrné sítě veškerá elektrozařízení skupin 3, 4 a 5, a to bez ohledu na značku vysloužilého elektra. Všichni provozovatelé sběrných míst tak mají jistotu, že jim s EKOLAMPem nevzniknou žádné komplikace při odvozech elektroodpadu. Rovněž naši účastníci nemusí mít obavy, že bychom neplněním sběrových povinností poškodili jejich dobrou pověst.

 


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz