Ekolamp

2020
ČervenVážení a milí přátelé,

předchozí náročné období je za námi a vše se vrací do normálních kolejí. Ani doba koronovarivá nás však nezbrzdila v naší práci a tak pro Vás máme spoustu nových informací a aktualit.

Přejeme Vám příjemné čtení, krásné letní dny a především pevné zdraví.

tým EKOLAMP 

 

Aktuální vývoj nové odpadové legislativy

V říjnu 2018 schválila Evropská unie novou odpadovou směrnici, kterou musí Česká republika do dvou let přenést (transponovat) do české legislativy. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo návrhy nových odpadových zákonů, které vycházejí z této směrnice a jsou nyní připravené k projednání v Poslanecké sněmovně.

K předloženým návrhům se vyjádřila řada zájmových skupin a vzniklo tak více než 90 pozměňovacích návrhů. Mnohé z nich jsou nepromyšlené, neefektivní a často s negativním dopadem na fungování zpětného odběru. Do celé záležitosti se vložil dokonce i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se k některým pozměňovacím návrhům vyjádřil poměrně jednoznačně - vnímá totiž navržené znění některých ustanovení pozměňovacích návrhů jako právní úpravu silně protisoutěžního charakteru a vyslovil obavu, že v případě přijetí daných ustanovení v navržené podobě může dojít k narušení soutěžního prostředí.

Některé pozměňovací návrhy zavádějí do návrhů zákonů řadu monopolizačních nebo oligopolizačních ustanovení. Pokud Poslanecká sněmovna schválí zákon s těmito pozměňovacími návrhy, hrozí výrazné zvýšení recyklačních příspěvků, ovšem bez zlepšení zpětného odběru v České republice. Vzhledem k velké kontroverzi, která provází tyto poslanecké pozměňovací návrhy, dochází k oddalování schválení nových odpadových zákonů.

Účinnost nové odpadové legislativy je stále nastavena na 1. 1. 2021, ale vzhledem k faktu, že Poslanecká sněmovna zákon dosud neprojednala, není stále jasné, na co se mají povinné osoby připravit a jaké jim to přinese náklady.

EKOLAMP funguje už opět bez omezení

Rádi bychom Vás informovali, že poté co vláda ČR ukončila nouzový stav a k 25. 5. 2020 zrušila většinu restriktivních opatření, vrátili jsme se i my v EKOLAMPu do běžného režimu. Všichni naši zaměstnanci jsou Vám proto opět k dispozici během celé pracovní doby, jak jste byli zvyklí před koronavirovou pandemií.

Podle informací od našich partnerů i všechna evidovaná sběrná místa fungují bez oemezení v rámci své standardní otevírací doby.

Co je a co není elektrozařízení

Elektrokatalog

EKOLAMP pravidelně komunikuje s Ministerstvem životního prostředí, aby pomohl svým partnerům se zařazováním výrobků. Zjištěné informace jsou pro účastníky dostupné na našich stránkách. V poslední době jsme přidali několik nových výrobků, na které se nás často ptáte.

V současné době také usilovně pracujeme na dokončení online katalogu elektrozařízení, který bude pro naše partnery dostupný v nejbližších týdnech.

Nová sběrná nádoba na malé elektro

Od minulého roku se EKOLAMP zaměřuje nejen na sběr osvětlovacích zařízení, ale rovněž na malé a velké elektro. Sběrná místa proto vybavil sběrnými vaky, které však nejsou pro všechna sběrná místa ideální volbou. Proto přicházíme s novým řešením, kterým je upravený plastový kontejner, běžně využívaný pro sběr jiných druhů odpadů.

V současnosti probíhá pilotní projekt, který má za cíl zjistit, zda se tato nádoba osvědčí i při sběru elektrozařízení. Cca 30 testovacích nádob je rozmístěno na sběrných místech v Praze, v Jihočeském a Plzeňském kraji. První výsledky ukazují, že jsme zvolili správné řešení. Pokud bude vše probíhat podle plánu, mohli bychom těmito kontejnery vybavovat sběrná místa od příštího roku.

Audity kvality a bezpečnosti informací

audit

V květnu tohoto roku proběhly ve společnosti EKOLAMP dva ISO audity -  první dozorový audit systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a recertifikační audit systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Oba audity provedli zástupci certifikační společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a po jejich skončení konstatovali, že požadavky příslušných ISO norem byly splněny a zjištění z auditů neprokázala žádné odchylky nebo neshody.

Věříme, že nastavené systémy nám dlouhodobě pomáhají udržovat důvěru Vás, našich partnerů.

Výroční zpráva EucoLight

Pravidelně Vás informujeme o aktivitách evropské asociace EucoLight, jejíž jme dlouholetým členem. Před několika dny asociace zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2019, kterou Vám nyní předkládáme. Nahlédnout do ní můžete zde.

Nový infolist v Ekokoutku

ekokoutek

Tentokrát jsme pro spotřebitele a další zájemce připravili přehledný, a hlavně užitečný leták, který vysvětluje, jak funguje kolektivní systém EKOLAMP. Informační materiál velikosti A4 si můžete zdarma stáhnout jako PDF. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám naše listy, které pro vás v Ekokoutku chystáme, líbí. Oceníme i vaše připomínky, či doporučení, co byste se prostřednictvím našich edukačně zábavných listů ještě chtěli dozvědět.

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube