Ekolamp

2020
DubenVážení přátelé,

současná situace zatřásla některými našimi jistotami, mnohé z nás donutila zvolnit, nebo improvizovat. Dostali jsme však také šanci trávit více času se svými rodinami a uvědomit si, co je v našem životě důležité a cenné.

Přejeme Vám i vašim blízkým pevné zdraví a pozitivní náladu,

tým EKOLAMP 

 

Jak fungujeme v době koronaviru

Svozy elektroodpadu i následná recyklace vysloužilých elektrozařízení fungují i během nouzového stavu beze změn. Jen otevírací doba sběrných míst se může měnit, proto doporučujeme kontaktovat provozovatele pro ověření dostupnosti konkrétního sběrného místa.

V EKOLAMPu dodržujeme veškerá hygienická a bezpečnostní opatření k omezení šíření koronaviru - bezpečnost našich partnerů i zaměstnanců je v této době naší prioritou.

Se svými dotazy se můžete obracet elektronicky či prostřednictvím telefonu na příslušné zaměstnance EKOLAMPu i na své regionální zástupce, kontakty jsou k dispozici na našem webu. Přestože většina zaměstnanců pracuje z domova, reagujeme v nejkratší možné době. Centrální linka do EKOLAMPu - 277 775 111 je v provozu v pracovní dny od cca 9:00 do 17:00 hodin.

Motivační program beze změn

Motivační program pro provozovatele sběrných míst nezaznamenal v letošním roce žádné změny. I nadále vás odměňujeme za sběr malých a velkých elektrozařízení či za pomoc s informováním občanů. Nechybí ani finanční příspěvky nejlepším sběračům. Aktuální verzi motivačního programu naleznete zde.

Recyklace v loňském roce

Recyklace 2019

V roce 2019 bylo prostřednictvím našeho kolektivního systému sebráno a zrecyklováno celkem 706 tun světelných zdrojů. To představuje zhruba 5 milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. V loňském roce jsme sebrali a zrecyklovali i 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.

Bez vás bychom to však nikdy nedokázali. Děkujeme, že nám pomáháte!

Rezervy jsou však mezi domácnostmi. Jak se ukázalo v posledním spotřebitelském průzkumu, více než 32 % respondentů přiznalo, že odpad netřídí a kompaktní zářivky nerecykluje. Končí tak v běžném komunálním odpadu a na skládkách.

Více zde.

Audity mohou pomoci

EKOLAMP u svých účastníků provádí průběžné audity, tedy kontroly dat, která výrobci a dovozci vykazují prostřednictvím našeho informačního systému. Tyto kontroly jsou prováděny za účelem zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky, udržitelnosti a důvěryhodnosti kolektivního systému EKOLAMP a minimalizace potřeby intervence kontrolních orgánů veřejné správy. V případě zjištění pochybení upozorníme účastníka na nutnost sjednání nápravy, čímž lze předejít sankcím ze strany státních orgánů.

Pětina spotřebitelů nerozezná LED žárovku od úsporky

Podle celoevropského průzkumu zhruba pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky. Design a výrobní technologie světelných zdrojů se natolik zdokonalily, že bez bližšího zkoumání spotřebitel nepozná, o jaký typ žárovky se jedná. Při nákupu rozhoduje životnost, svítivost a teplota světla.

A přitom je potřeba jednotlivé typy žárovek, poté, co doslouží, recyklovat různým způsobem. Kompaktní či lineární zářivky obsahují stopové množství rtuti, která musí být bezpečně odebrána, chemicky stabilizována a uložena na speciálním úložišti.

Naštěstí spotřebitelům starost o správné určení typu světelného zdroje odpadá, stačí odnést vysloužilou žárovku do sběrné nádoby určené pro světelné zdroje. Samotné roztřídění pak provedou pracovníci recyklační firmy.

Více si můžete přečíst v tomto článku.

Nový leták v Ekokoutku

Bludiště elektrospotřebičů

Pokud přemýšlíte, jak zabavit své ratolesti, nebo jak jim zpestřit domácí učení, máme pro vás nový úkol v Ekokoutku. Pusťte děti do našeho bludiště, od přízemí až po půdu mohou prohledat celý dům a najít v něm všechny elektrospotřebiče, které je potřeba odnést do sběrného dvora k recyklaci.

Pokud jsou vaše děti větší, mohou vyzkoušet naši mobilní hru „Zrecykluj to!“. Hráč musí projít v domě jednotlivé místnosti, elektrozařízení nejprve najít a následně zkusit opravit. Neopravitelný elektroodpad musí hráč odevzdat do sběrného dvora k recyklaci. Hru si můžete zdarma stáhnout do chytrého telefonu nebo tabletu z App Store nebo Google play.

Den Země 22. 4. 2020

Den Země

v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a karanténou nebudeme slavit Den Země tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Chystaný program ve městech a obcích, kulturní a společenské akce environmentálních organizací a institucí se bohužel neuskuteční.

Ale oslavit jaro, přírodu a naši Zemi můžeme i doma, se svými blízkými. Třeba tak, že vyrazíme do parku zaposlouchat se do ptačích árií, nebo si do lesa na vycházku vezmeme i pytel na odpadky…

Ostatně karanténa po celém světě nemá jen samá negativa, díky omezením výroby a dopravy pokleslo znečištění ovzduší a prudce kleslo množství oxidu dusičitého v zemské atmosféře.

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube