Ekolamp

2020
ÚnorVážení přátelé,

tak, jako každý rok touto dobou, přicházíme s prvním číslem Zpravodaje, které přináší novinky pro letošní rok a zhodnocení roku loňského.

Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na další spolupráci v roce 2020. 

tým EKOLAMP 

 

Rok 2019 s EKOLAMPem

EKOLAMP 2019

Pro své partnery jsme připravili bilanční materiál, který přehledně mapuje celý loňský rok.

Dokument shrnuje důležité momenty roku 2019, o kterých jsme Vás v průběhu celého roku informovali. Věříme, že takto pohromadě budou pro Vás i pro nás komplexním ohlédnutím za tím, co všechno se nám společně podařilo za jeden rok uskutečnit.

Výsledky sběru za loňský rok

V loňském roce jsme vzhledem ke změně legislativy rozšířili služby sběru a recyklace na další elektrozařízení - kromě světelných zdrojů sbíráme rovněž malá a velká elektrozařízení, kam jsou zařazena mimo jiné i svítidla.

Díky spolupráci s Vámi, našimi partnery, se nám daří dosahovat vysoké míry sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy se prostřednictvím EKOLAMPu sebralo a k recyklaci odevzdalo 706 tun světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.

Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Limity dané zákonem se tak EKOLAMPu daří plnit na výbornou.

Měsíční hlášení do 10. v měsíci

Většina z našich účastníků o této povinnosti ví a řádně ji plní. Pro nové partnery tedy jen stručné připomenutí. Každý výrobce či dovozce elektrozařízení, který je zapojený do kolektivního systému EKOLAMP, má povinnost podat do každého 10. v měsíci výkaz o elektrozařízeních, která uvedl v předcházejícím měsíci na trh.

Měsíční hlášení se podává prostřednictvím informačního systému přístupného z našich webových stránek www.ekolamp.cz. Tato hlášení je třeba vyplnit i v případě, že jste v předchozím měsíci žádná zařízení na trh neuváděli. Veškeré podrobnosti a návod pro správné vyplňování měsíčních hlášení naleznete zde. V případě nejasností, nebo dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Aktuální témata na našem webu

Sekci "O společnosti" na našem webu jsme rozšířili o samostatnou stránku "Aktuální témata" věnovanou zprávám a trendovým článkům, které zpracovávají aktuální a důležitá témata týkající se problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Sekci budeme průběžně doplňovat o nově publikované články.

V lednu letošního roku vyšel v odborném měsíčníku pro elektrotechniku článek upozorňující na zahraniční internetové obchodníky, kteří porušují legislativu EU v oblasti ochrany životního prostředí, daní a prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky.

Jak si správně objednat odvoz svítidel?

V poslední době jsme v objednávkách odvozu svítidel a dalších elektrozařízení zaznamenali opakující se chybu - často se nám objevuje požadavek na odvoz svítidel v části pro objednání odvozu světelných zdrojů.

Svítidla však od loňského roku patří do dvou nových skupin - do malých a velkých elektrozařízení - rozlišují se jen podle velikosti (do 50 a nad 50 cm) a sbírají se společně s dalšími elektrozažízeními. Proto, když chcete objednat odvoz svítidel, vyplňte počty sběrných prostředků v částech Malé elektro a Velké elektro - viz části označené červeně na obrázku níže.

V roce 2020 znovu společně s Terezou

Tereza oslavila 40 let a za ta léta se stala jednou z největších profesionálních organizací pro environmentální výchovu v České republice. Řadu let jsme jejím hrdým partnerem i my v EKOLAMPu. Podporujeme tak ekologické vzdělávání dětí, rodičů i učitelů a přípravu vzdělávacích materiálů a programů pro školy. V úspěšné spolupráci s Terezou budeme pokačovat i letos.

Ukliďme Česko už 4. dubna

Ukliďme Česko

Při loňských úklidech bylo v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ zorganizováno téměř 4 tisíce úklidových akcí, při kterých 157 tisíc dobrovolníků z míst ve svém okolí vyklidilo a na skládky odvezlo přes 2600 tun různého odpadu, který do přírody nepatří. Letos začali první dobrovolníci už v lednu s čištěním Orlické přehrady. Hlavní celorepublikový úklid se letos uskuteční 4. dubna, tak se nezapomeňte přidat.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube