Ekolamp

2019
SrpenMilí přátelé,

čas letních dovolených a klidnějšího pracovního tempa pomalu končí a na školáky a jejich rodiče opět čeká spousta úkolů a práce. V tuto prázdninovou dobu Vám přinášíme nové číslo našeho Zpravodaje a doufáme, že si najdete čas na přehled novinek a zajímavostí ze světa recyklace a zpětného odběru.

Krásné prosluněné dny a hezké čtení přeje

tým EKOLAMP
Zařazování výrobků - za co platit recyklační příspěvek a za co ne?

Tato otázka trápí mnoho našich účastníků, kteří se na nás často obracejí s prosbou o vyřešení. Ekolamp proto úzce spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při řešení otázek týkajících se zařazování výrobků, aby maximálně zjednodušil administrativní zátěž svých partnerů a účastníků.

Přesto je potřeba si uvědomit, že vyjádření Ministerstva či Ekolampu je pro účastníky pouze nezávazným doporučením, protože podle vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, zodpovídá za zařazení výrobků do příslušných skupin elektrozařízení jejich výrobce.

Vzhledem k častým dotazům jsme pro naše klienty připravili novou webovou stránku FAQ - Zařazování výrobků, kterou budeme podle potřeby průběžně doplňovat. Zde najdete jak důležité informace k této problematice, tak přehled častých případů.

Konkrétní příklad: LED moduly

LED modul

Jedním z výrobků, na které se naši partneři často ptají, jsou LED moduly. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí se LED moduly prodávané spotřebiteli považují za elektrozařízení a jejich výrobce je tudíž povinen hradit recyklační příspěvek. V případě, že by byl LED modul dodáván pouze jako komponenta pro jiný finální výrobek, hradí recyklační příspěvek za celé elektrozařízení až konečný výrobce.

Za komponenty jsou považovány také například zásuvky a vypínače, které tedy nejsou dle MŽP elektrozařízení a není potřeba odvádět za ně příspěvek na recyklaci.

Seznam dalších sporných výrobků, vydaný MŽP, naleznete zde.

Ekolamp teď sbírá malé i velké elektro!

Co EKOLAMP sbírá

Do loňského roku se EKOLAMP staral pouze o zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení - tedy světelných zdrojů a svítidel.

Od ledna 2019, jak jsme již v našem Zpravodaji informovali, došlo v souvislosti s novou legislativou ke změně počtu skupin elektrozařízení z 10 na 6. Touto změnou přešla svítidla do dvou skupin - do malých a velkých elektrozařízení.

Abychom mohli i nadále dostát svým závazkům vůči našim partnerům, rozšířili jsme působnost i na tyto dvě skupiny. Smluvní sběrná místa proto vybavujeme novými sběrnými vaky určenými pro sběr malého elektra a zároveň  zdarma zajišťujeme svoz velkého elektra ze sběrných míst.

Připravili jsme pro Vás leták, ve kterém je vše přehledně popsáno.

Online freerideři poškozují výrobce i spotřebitele

Výrobce z Čech a dalších zemí Evropské unie, pokud chce na trh uvést svůj výrobek, musí splnit nejen řadu legislativních podmínek a požadavků na kvalitu, bezpečnost a ekologičnost svého produktu, ale také musí obstát v silné konkurenci. Není to však jediný problém, se kterým se musí potýkat. Vedle poctivé konkurence se totiž hlavně na online trhu objevuje takzvaný freeriding ze zemí mimo Evropskou unii (zejména z Číny). Tito online prodejci se pohybují v šedé zóně mimo zákony a pravidla: žádné atesty, minimální kvalita, neplatí DPH a pochopitelně ani recyklační příspěvky. Výsledkem je nízká cena, na kterou kupující rádi slyší.

Podle zjištění OECD se tak do EU dostává 5 - 10 % elektrozařízení od výrobců, kteří neodvedli recyklační příspěvek. Jejich recyklaci pak budou muset zaplatit slušní prodejci, kteří se na fungování systému zpětného odběru podílejí.

EKOLAMP vnímá problém online freeriderů jako možnou budoucí hrozbu a dlouhodobě vyvíjí tlak na příslušná odpovědná místa. MŽP proto přichází se zajímavým řešením kopírujícím princip nového zákona zaměřeného proti nelegálnímu online hazardu. Všechny společnosti, které nabízejí v České republice on-line hry, musí být registrovány u Ministerstva financí ČR a musí z výher platit daně. Pokud některá společnost nabízí on-line hazardní hry bez registrace, pak vláda blokuje jejich webové stránky pro Českou republiku. Poskytovatelé internetu mají zakázáno zobrazovat webové stránky blokovaných společností v České republice. Stejně chce vláda postupovat i v případě neregistrovaných prodejců elektrozařízení.

Za 14 let přes 60 milionů světelných zdrojů

Již 14 let se v České republice sbírají vysloužilá elektrozařízení. V roce 2005 byl založen náš kolektivní systém Ekolamp, aby vytvořil podmínky pro ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními.

Za dobu své existence vybudoval Ekolamp po celé České republice širokou síť sběrných míst, aby mohl zdarma poskytovat služby sběru a recyklace elektrozařízení - a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Společně se nám podařilo sebrat a zrecyklovat již více než 60 milionů světelných zdrojů. Děkujeme, že nám pomáháte!

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

Už jste slyšeli pojmy lineární a cirkulární ekonomika? A víte, jaký je mezi nimi rozdíl? V lineární ekonomice platí model: vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit. Výsledkem jsou plné popelnice a rozrůstající se skládky komunálního odpadu. Proti tomuto modelu stojí nový, efektivnější a chytřejší způsob výroby a spotřeby - takzvaná cirkulární ekonomika, neboli oběhové hospodářství. Ten zhodnocuje už existující výrobky, suroviny a materiály s cílem prodloužit jejich životní cyklus a současně minimalizovat odpad.

Více o šetrném a smysluplném hospodaření se surovinami se můžete dozvědět z našeho nového letáku, který je Vám zdarma k dispozici v Ekokoutku pro další využití.

Zrecyklovali jste to?

Hra

V minulém Zpravodaji jsme Vám představili naši novou hru Zrecykluj to! Na svém chytrém telefonu, či tabletu si můžete zábavnou formou vyzkoušet plnění úkolů v naší fiktivní domácnosti. Musíte prověřit funkčnost elektrovýrobků a případně je opravit s pomocí nástrojů ukrytých v jednotlivých místnostech. Spotřebiče, které už nelze opravit, je potřeba odnést do sběrného dvora k recyklaci.

Hra je dostupná zdarma, pro všechny hráče s mobilními zařízeními s operačním systémem Android a iOS. Stahujte, hrajte, bavte se a dejte nám vědět, jak se Vám hra líbí.

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube