Ekolamp

2019
ÚnorVážení přátelé,

je únor a to je čas na náš pravidelný zpravodaj. A protože je toto číslo nabité spoustou informací a zpráv, nebudeme vás zdržovat dlouhým úvodem a rovnou vás pozveme ke čtení.

Krásné zimní dny bez nemocí a lyžování bez nehod vám přeje

tým EKOLAMP
Nově zavedené změny přehledně

O změnách souvisejících s novými skupinami elektrozařízení víte již z minulých zpravodajů. Abychom tyto změny co nejvíce zpřehlednili a usnadnili vám orientaci v této problematice, nachystali jsme pro vás následující užitečné dokumenty:

Na nový odpad nový sběrný prostředek

VAK ME

Z praxe víte, že EKOLAMP vybavuje svá sběrná místa speciálními nádobami určenými pro bezpečné uložení vysloužilých a nefunčkních světelných zdrojů. Protože nově sbíráme i další elektrozařízení, připravili jsme pro naše partnery nový sběrný prostředek určený pro malá elektrozařízení (s rozměry do 50 cm). Dostal jméno VAK ME, umožňuje snadnou manipulaci a zároveň je dostatečně pevný. Přehled všech sběrných nádob neleznete na našich stránkách. Dále jsme pro vás zaktualizovali manuál pro používání sběrných nádob a z důvodu optimalizace svozů zpracovali nový informační materiál s limity pro objednání odvozů.

Výsledky sběru za loňský rok

V loňském roce jsme společně sebrali a k recyklaci odevzdali 719 tun světelných zdrojů a 2187 tun svítidel. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít 94% materiálů ze světelných zdrojů a téměř 89% materiálů ze svítidel. Limity dané zákonem se nám tak daří plnit na výbornou. Velkou zásluhu na tom máte především vy, naši partneři. Děkujeme vám za vaši pomoc a spolupráci.

Kromě výjimek všechna elektrozařízení

Často se na nás obracíte s dotazem, kterých elektrozařízení se týká zpětný odběr. Odpověď na tuto otázku najdete v § 37f Zákona o odpadech, který zjednodušeně říká, že se od srpna 2018 povinnosti zpětného odběru týkají všech elektrozařízení kromě výjimek, které tento paragraf přesně definuje. 

Motivační program

Vzhledem k významným změnám, které platí od letošního roku, bylo nutné upravit i motivační program určený pro naše smluvní partnery. I nadále vás odměňujeme za sběr svítidel a dalších elektrozařízení či za pomoc s informováním občanů. Nechybí ani finanční příspěvky nejlepším sběračům. Novou verzi motivačního programu naleznete zde.

Recyklujte elektro, má to smysl

Do nadpisu jsme si vypůjčili název nového listu, který jsme pro vás ve formátech A4 a A5 nachystali zdarma ke stažení v našem Ekokoutku. Kromě poučných i zábavných grafických listů můžete k osvětě využít i články přichystané pro obce a města. Od února jich máte k dispozici již osm a najdete je na této stránce.

V letošním roce opět s Terezou

Tereza

I v roce 2019 pokračujeme v úspěšné spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza. Ta se ve svých programech od roku 1979 zaměřuje na vzdělávání v oblasti ekologie, učí děti i jejich rodiče odpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí. Za dobu své existence Tereza vychovala tisíce dětí, které její myšlenky a poslání předávají dál - dnes už svým dětem. Jsme hrdí, že můžeme být Tereziným partnerem i letos.

V dubnu budeme opět uklízet

Ukliďme Česko

A protože si myslíme, že správné věci se mají podpořit, pokračujeme i letos s podporou celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. Až to v sobotu 6. dubna vypukne, nebude potřeba nic víc než rukavice, pytle na odpadky a dobrá nálada. Přidáte se také?

Více na www.uklidmecesko.cz

 

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube