Ekolamp

2018
ProsinecVážení přátelé,

máte před sebou poslední číslo letošního Zpravodaje. Hektické období finišování úkolů, dokončování pracovních restů a vánočních příprav brzy skončí a vy si budete moci v kruhu svých nejbližších vychutnat klid, pohodu a neopakovatelnou sváteční atmosféru u vánočního stromku.

Příští rok přináší řadu změn, které se již v tomto roce promítly do naší práce. Dochází k úpravě počtu skupin elektrozařízení a EKOLAMP se nově postará i o další elektrozařízení. Na tyto změny jsme už nyní dobře připraveni a v případě vašich dotazů jsme vám plně k dispozici.

Klidný a pohodový konec roku vám přeje

tým EKOLAMP
Změny od ledna 2019

Jak jsme avizovali již v minulých Zpravodajích, začínají od 1. ledna 2019 platit změny související s úpravou struktury skupin elektrozařízení: z původních 10 skupin nově vzniká skupin 6 a do systému zpětného odběru budou zahrnuta i svítidla z domácností.

Aktuální informace k těmto změnám naleznete na této stránce.

Vzhledem k rozdělení svítidel do dvou nových skupin bylo nutné upravit i měsíční výkaz o množství elektrozařízení, který bude v informačním systému přístupný od 1. února pro vyplnění údajů za leden 2019. S novou podobou tohoto výkazu se můžete seznámit již nyní.

Úpravy v informačním systému

V souvislosti s nadcházejícími změnami jsme museli přistoupit k zanesení příslušných změn také do našeho informačního systému, do nějž mají naši klienti přístup. Tyto změny budou v následujících týdnech implementovány do stávajícího informačního systému EKOLAMP tak, aby bylo vše připraveno od 1. ledna 2019 na fungování v režimu 3 skupin elektrozařízení, tedy světelné zdroje, velká elektrozařízení a malá elektrozařízení. Samotná implementace změn by se neměla nijak dotknout funkčnosti stávajícího systému. I přesto se může stát, že navržené technické řešení nezafunguje na 100 % hned při jeho nasazení do praxe. Pokud byste se tedy v následujících týdnech setkali s nestandardním chováním funkcí, které v našem informačním systému používáte, dejte nám, prosím, neprodleně vědět.

Problém s audity účastníků

Na základě prováděných auditů jsme zjistili často se vyskytující nesrovnalost při vykazování elektrozařízení uváděných na trh. Jde o případ, kdy zákazník reklamuje zakoupený výrobek, který nefunguje a dostane za něj náhradní funkční výrobek. Oba výrobky (nefunkční i funkční) byly uvedeny na trh a je tedy třeba za oba uhradit příspěvek na recyklaci, oba totiž budou recyklovány, ten nefunkční hned, ten funkční, až doslouží. Chtěli bychom vás požádat o kontrolu vašich postupů, aby k této chybě nadále nedocházelo.

Motivační odměny za rok 2018

Začátkem ledna rozešle opět společnost EKOLAMP svým partnerům a provozovatelům sběrných míst avíza s rozpisem motivačních odměn (za kilogramy sebraných svítidel a osvětovou činnost). Na našich partnerech pak bude, aby vystavili společnosti EKOLAMP daňový doklad na částku odpovídající míře splnění motivačních kritérií v letošním kalendářním roce. Tuto fakturu je potřeba vystavit nejpozději do 15. ledna 2019 a doručit ji do EKOLAMPu nejpozději do 20. ledna 2019. Znovu připomínáme: po 31. lednu nárok na odměnu zaniká.

Opět platí, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je 31. prosinec roku letošního. Splatnost faktury činí minimálně 45 dní ode dne vystavení dokladu. V případě dotazů se obraťte na naše obchodní oddělení, rádi vám poradíme.

Blíží se termín ročního hlášení

Jako každý rok opět připomínáme, že poslední měsíční hlášení za letošní rok je nutné vyplnit od 1. do 10. ledna 2019. Po vyplnění tohoto hlášení vám informační systém automaticky nabídne předvyplněný roční výkaz. Podobně i pro roční výkaz platí konečné datum 10. ledna, ve výjimečných případech bude možné vyplnit roční hlášení do 20. ledna. Po tomto datu bude informační systém uzavřen a žádné další vkládání nebo úpravy záznamů nebudou možné.

Online černí pasažéři tématem workshopu v Bruselu

O kom je v titulku řeč? Mluvíme o internetových prodejcích, kteří mají sídlo mimo Evropskou unii a na společný evropský trh uvádějí nová elektrozařízení, za která však neuhradí povinné recyklační příspěvky. Ostatní poctiví výrobci tak platí sběr a nákladnou recyklaci nejen za výrobky, které sami uvedli na trh, ale i za ty dodané do Evropy odjinud.

Protože přes internet se v současnosti prodá až 30% veškerého elektra, začala se „černými pasažéry“ zpětného odběru zabývat i řada organizací a profesních asociací. Jednou z nich je i asociace Eucolight, která na toto téma pořádala v Bruselu odborný workshop.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

EKOLAMP o svátcích

Sváteční dny stráví většina našich pracovníků s rodinou doma, proto budeme pracovat v omezeném režimu. Budete-li přesto potřebovat s čímkoli pomoci či poradit, můžete se na nás obrátit. Od 2. ledna vám budeme opět všichni plně k dispozici.

PF 2019

Milí přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a do nového roku Vám i Vašim blízkým přejeme hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém roce.

PF2019


Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube