Ekolamp

2018
ŘíjenVážení přátelé,

věříme, že si užíváte krásných dní babího léta a přicházíme za vámi s novým číslem našeho Zpravodaje. A co jsme pro vás nachystali?

Nejprve připomeneme změny, ke kterým dojde od 1.1.2019 v dělení skupin vysloužilých elektrozařízení a v této souvislosti se zastavíme u vykazování elektrozařízení uváděných na trh. V dalších článcích přineseme novinky o chystaném workshopu v Bruselu a shrneme výsledky podzimní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Sluncem prozářené podzimní dny vám přeje

tým EKOLAMP
Změny jsou za dveřmi

Již v minulém Zpravodaji jsme vás informovali, že od 1. ledna 2019 budou aplikovány změny související s úpravou struktury skupin elektrozařízení. Původních deset skupin se přerozděluje a nově vzniká skupin šest. Navíc budou do systému zpětného odběru zahrnuta i svítidla z domácností.

V EKOLAMPu jsme se na tyto změny připravili s dostatečným předstihem. Na základě žádosti a vypracovaného projektu jsme byli 5. září Ministerstvem životního prostředí zapsáni do seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 – Světelné zdroje
  • Skupina 4 – Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b – solární panely
  • Skupina 5 – Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Již nyní máme připraveny nové sběrné nádoby, které budeme distribuovat během ledna na všechna sběrná místa. V současnosti rovněž finalizujeme přípravu všech potřebných materiálů.

I nadále se tak můžete spolehnout, že se postaráme o splnění všech legislativních povinností, které za vás přebíráme.

Změny ve vykazování

S výše uvedenými změnami souvisejí i úpravy vykazování elektrozařízení uváděných na trh. Výrobci a dovozci tak budou nově svítidla (včetně svítidel určených pro domácnosti) zařazovat do dvou nových skupin podle velikosti. Pokud kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, jedná se o velké elektrozařízení a v případě, že žádný z rozměrů nepřesahuje 50 cm, bude svítidlo zařazeno do skupiny malých elektrozařízení.

U vykazování světelných zdrojů dojde ke změnám číselného označení (ze skupiny 5 se stává skupina 3) a k drobnému přerozdělení v rámci podskupin. I nadále budou účastníci vykazovat množství světelných zdrojů uvedená na trh v jednotlivých podskupinách.

Pokud máte k uvedeným informacím jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení – tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz.

Workshop si posvítí na online freeridery

Online_podvodníci

17. října 2018 se v Bruselu uskuteční workshop pořádaný evropskou asociací EucoLight, který se zaměří na obcházení zákonných povinností ze strany on-line prodejců, kteří neplní své povinnosti při prodeji elektroniky importované ze zemí mimo Evropskou unii. Řada z nich totiž porušuje bezpečnostní a environmentální normy a nařízení, daňové zákony a předpisy vnitřního trhu EU.

Více o chystané akci i programu zjistíte z tiskové zprávy.

Celosvětový úklidový den

Brigáda

Celosvětový úklidový den, který proběhl 15. září se setkal s kladnou odezvou ve 158 zemích, kde se k němu připojilo 15 milionů dobrovolníků. V České republice se konalo tento den celkem 439 úklidových akcí za účasti 7030 dospělých a 2863 dětí, podařilo se sesbírat 118 tun odpadu. Celosvětovýn úklidem však očista naší země pro letošek neskončila. Během podzimu se konalo v různých termínech přes 150 úklidů pod hlavičkou Ukliďme svět, ukliďme Česko a další stále probíhají.

Více na www.uklidmecesko.cz

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube
Odregistrovat moji adresu ! Online verze www.ekolamp.cz