Ekolamp

2018
SrpenVážení přátelé,

léto se přehouplo do své druhé poloviny a my doufáme, že jste letošní tropická vedra přečkali ve zdraví a pohodě.

Také my jsme využili prázdnin k zaslouženým dovoleným, ale ani tak jsme na vás nezapomněli a přinášíme vám nové číslo našeho Zpravodaje. Pro tentokrát jsme nachystali zejména důležité informace o legislativních úpravách týkajících se zpětného odběru osvětlovacích zařízení, ale nebudou chybět ani další novinky od nás i z Evropy.

Pohodový zbytek prázdnin vám přeje

tým EKOLAMP
Svěřte EKOLAMPu i svítidla z domácností

Rádi bychom vás informovali o změnách, které přinesla již novela Zákona o odpadech z roku 2014. Novela na základě evropské směrnice upravuje strukturu skupin elektrozařízení. Z původních deseti skupin vznikne skupin šest. Tato změna přináší ještě druhou důležitou změnu – nově se zpětný odběr a související povinnosti budou týkat i svítidel určených pro použití v domácnostech.

Ministerstvo životního prostředí na základě doporučení EU rozhodlo, že všechny tyto změny budou fakticky aplikovány až od 1.1.2019.

V souvislosti s uvedenými legislativními změnami bude EKOLAMP poskytovat služby výrobcům a dovozcům nejen světelných zdrojů, ale i malých a velkých elektrozařízení. Rovněž sběrná síť bude postupně vybavena novými sběrnými prostředky. V blízké době proto budeme rozesílat nové smluvní podmínky jak pro účastníky, tak pro sběrná místa.

Pokud máte k uvedeným informacím jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení – tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz

Zprávy z Evropy

V rámci spolupráce s evropskou asociací EucoLight získáváme zajímavé informace z dění v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců a zpětného odběru elektrozařízení, se kterými chceme průběžně seznamovat i vás.

  • v červnu letošního roku byl zveřejněn takzvaný evropský balíček cirkulární ekonomiky, ve kterém byly uzákoněny minimální závazné požadavky na rozšířenou odpovědnost výrobců. Odpovědnost za elektrooodpady tak mají všechny zúčastněné subjekty včetně distributorů a producentů. Více zde

  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své nedávné zprávě upozornila na nerovné podmínky v oblasti odpadového hospodářství mezi on-line prodejci a tradičními distributory. Zpráva se zaměřuje zejména na problematiku rozšířené odpovědnosti výrobců v kontextu on-line prodeje. Více zde

Se „světelným“ elektroodpadem jsme ochotni dojít maximálně 652 metrů

Vzdálenost

Češi jsou ochotni elektroodpad třídit, ale sběrné místo nesmí být moc daleko. Před třemi lety lidé akceptovali vzdálenost sběrného místa 1382 metrů, v současnosti už jen 652 metrů. Pohodlnost lidí se rovněž liší region od regionu. Nejlínější jsou lidé z Ústecka, naopak nejaktivnější obyvatelé Zlínska.

Více k tématu se dozvíte zde.

Víte, jak fungují úporky a LED žárovky?

grafika - LED

Pokud si nejste jistí, navštivte náš Ekokoutek, kde najdete dvojici nových grafických listů. Dozvíte se z nich, z jakých součástí se tyto světelné zdroje skládají, na jakém principu fungují a jak s nimi naložit, když doslouží.

Ekolamp

Infolinka v českém jazyce 810 888 100

Twitter Facebook YouTube