Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Zaměstnanci

Během roku 2015 nedošlo ke změnám v personální strategii EKOLAMPu a zachován byl i průměrný počet 9 zaměstnanců zajišťujících chod celé Společnosti z pražské kanceláře.

Společnost EKOLAMP i nadále podporuje stabilní a bezpečné prostředí pro své zaměstnance, přičemž neváhá využívat i moderních metod pro motivaci zaměstnanců (flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, různé typy benefitů, podpora dalšího vzdělávání apod.). Spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou pak velkou přidanou hodnotou pro fungování celé firmy.

detail