Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

Dne 1. února 2015 nabyl účinnost projekt vnitrostátního rozdělení odštěpením sloučením, kterým se společnosti Philips Česká republika s.r.o. přeměnil na Philips Lighting Czech Republic s.r.o. Součástí této přeměny byl i 30 %obchodní podíl ve společnosti EKOLAMP s.r.o. s nominální hodnotou 60.000,- Kč. EKOLAMP s.r.o. má tedy od 1. února 2016 nového společníka, Philips Lighting Czech Republic s.r.o.

 

detail