Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Výsledky hospodaření v roce 2015 a jejich srovnání s předchozími lety

Rok 2015 se nesl ve znamení očekávaných změn ve vedení společnosti a strategického plánování. EKOLAMP se proto soustředil zejména na efektivní plnění běžných provozních úkolů, díky čemuž dosáhl pozitivního výsledku hospodaření. Přebytek hospodaření byl v souladu se společenskou smlouvou a interními pravidly převeden do rezerv na budoucí sběr, svoz a recyklaci použitých osvětlovacích zařízení.

I v roce 2015 si udržel trh osvětlovacích zařízení pozitivní trend provázený zejména masivním nástupem LED technologie. Díky tomu také mírně vzrostly tržby společnosti a nepotvrdily se trendy, které lze pozorovat na západ od českých hranic.

Stejně jako v předešlých letech se nedařilo udržet výnosy z volné finanční hotovosti, jelikož úroková sazba vyhlašovaná centrální bankou se neustále snižovala. Vzhledem ke striktní investiční politice EKOLAMPu, která volí pouze bezpečné formy investování, nebylo za dané ekonomické situace možné úrokové výnosy udržet či dokonce zvýšit.

detail