Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Úvodní slovo jednatelů

Vážení čtenáři,

loňský rok 2015 byl významným milníkem v působení společnosti EKOLAMP na tuzemském trhu: Uplynulo totiž 10 let od jejího založení. Za toto období se podařilo více než naplnit naše hlavní cíle a vize, tedy zajistit dlouhodobě udržitelný sběr a ekologickou recyklaci světelných zdrojů a svítidel.

Dovolte malou rekapitulaci. Za deset let od založení se nám podařilo vybudovat přes 4000 sběrných míst a ekologicky zlikvidovat více než 10500 tun osvětlovacích zařízení. Životní prostředí tak bylo ušetřeno zátěže z desítek milionů světelných zdrojů a průmyslových svítidel, které by jinak skončily na skládkách odpadu. Takto se podařilo využít tisíce tun skla, plastů a kovů a odebrat 245 kilogramů toxické rtuti, která by mohla ohrozit životní prostředí. Jen pro představu, toto množství rtuti by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu sedmi vodních nádrží Orlík.

Za dobu svého působení se společnost EKOLAMP úspěšně vyrovnala s řadou regulatorních a legislativních změn. Další výzvy nicméně stále přicházejí a proto vrcholový management společnosti posílil nový jednatel Tomáš Rychetský. Jeho úkolem je zejména strategické směřování společnosti v kontextu nové legislativy a technologických změn na trhu osvětlovacích zařízení.

Klíčovým výzvám čelí kolektivní systémy v celé Evropské unii. Loni se proto EKOLAMP stal členem panevropské asociace EucoLight. Ta se na evropské úrovni zasazuje se o zlepšení regulačního rámce, rozvoj mezinárodních standardů a hlavně o rovné podmínky pro všechny zúčastněné.

Věříme, že se v příštích letech naší společnosti podaří úspěšně zareagovat na plánované změny v legislativě a i nadále budeme poskytovat kvalitní služby výrobcům osvětlovacích zařízení.

Dne 15. 4. 2016

 

Ing. Tomáš Rychetský, jednatel          Ing. Oliver Čelko, jednatel

detail