Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Předpokládaný vývoj společnosti

Společnost má v současné době velmi stabilní zázemí a je připravena dlouhodobě uspokojovat potřeby svých klientů spojené se sběrem a recyklací osvětlovacích zařízení, a to i díky rezervnímu fondu tvořenému v předchozích letech. Společnost hodlá optimalizovat sběrnou síť a zaměřit se především na klíčové partnery, se kterými má dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Důraz bude kladen zejména na kvalitu služeb plně v souladu nejen s platnou legislativou, ale zejména s očekáváním klientů.

V jednání je stále novelizace zákona o odpadech, resp. nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který by měl odlišně upravit fungování kolektivních systémů. Tvorba tohoto zákona však nabrala značné zpoždění a očekávané datum účinnosti je leden 2018. Z tohoto důvodu nelze v roce 2016 očekávat žádné zásadní legislativní změny, které by měly vliv na činnost společnosti.

detail