Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Kvalita a bezpečnost služeb

Ve Společnosti je zaveden Integrovaný systém manage­mentu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. V dubnu 2015 proběhl ve společnosti EKOLAMP první dozorový audit systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a druhý dozorový audit systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Oba audity provedli zástupci certifikační společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a zjištění z auditů neprokázalo žádné odchylky nebo neakceptovatelné neshody. Provedený audit prokázal funkčnost zavedeného integrovaného systému. Integrovaný systém managementu je vhodný pro udržení potřebné důvěry zákazníků k poskytované službě.

ISO 27001ISO 9001

V rámci interních kontrol probíhá ve společnosti EKOLAMP pravidelný interní audit zaměřený zejména na interní procesy, vyhodnocování rizik a jejich předcházení vhodnými opatřeními. Interní audit provádí společnost Ernst & Young, a to v jednotlivých sledovaných oblastech, jako je vedení smluvní dokumentace, řešení interních směrnic a předpisů, strategické plánování, hodnocení dodavatelů, hodnocení spokojenosti zákazníků apod. V poslední době pak byl kladen důraz také na otázky spojené se zabezpečením IT prostředků a technologií, na kterých je moderní společnost do velké míry závislá. I v této oblasti splnil EKOLAMP všechna očekávání a odstranil pouze drobné nedostatky, na které bylo dříve poukázáno. Poslední interní audit proběhl v květnu 2015 a jeho výsledkem byla pouze drobná doporučení pro další vývoj, nebyl však identifikován žádný zásadní rozpor se systémem řízení společností doposud užívaným.

detail