Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

Kdo je EKOLAMP

Nezisková společnost EKOLAMP s.r.o. (dále jen „EKOLAMP“ či „Společnost“) byla založena 30. května 2005 významnými výrobci osvětlovací techniky:

GE Industrial s.r.o.
OSRAM spol. s r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR byla společnost EKOLAMP dne 13. 12. 2005 zapsána pod evidenčním číslem KH002/05-ECZ do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení. Skupina osvětlovacích zařízení zahrnuje světelné zdroje (zejména zářivky a výbojky) a svítidla.

Inspirace k založení kolektivního systému přišla ze zahraničí, kde již řadu let zpětný odběr na podobné bázi jako v Čechách funguje. Český EKOLAMP  tak díky mezinárodní základně svých zakladatelů pracuje v síti kolektivních systému, kde dochází k vzájemné výměně a sdílení zkušeností nebo doporučení. Ty pak přispívají k rozvoji Společnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Společnost měla k datu účetní závěrky k 31. 12. 2015 následující společníky:

GE Hungary Kft.
OSRAM Česká republika s.r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
OSRAM GmbH
Philips Lighting Holding B.V.

detail