Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

9. Výzkum a vývoj

Společnost nevynaložila v běžném ani v minulém účetním období žádné náklady na výzkum a vývoj.

detail