Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

8. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:

 

Zůstatek k 31.12.

 

2015

2014

Finanční majetek

108 432

199 675

Term. vklad se splatností do 3 měsíců po skončení roku

0

0

Term. vklad se splatností více než 3 měsíce po skončení roku

160 000

110 000

Obchodovatelné cenné papíry

45 000

0

Celkem

313 432

309 675

detail