Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

7. Majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu

Společnost neevidovala v běžném ani v minulém účetním období majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu.

detail