Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

6. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost neidentifikovala v běžném ani v minulém účetním období žádné závazky nevykázané v rozvaze.

detail