Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

4. Změna účetních metod a postupů

V běžném ani v minulém účetním období nenastala žádná změna účetních metod a postupů.

detail