Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

10. Ostatní informace

Společnost vynaložila celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské obchodní korporaci za účetní období v členění na:

  • náklady na statutární audit ve výši 168 tis. Kč, z čehož 118 tis. Kč se vztahuje ke statutárnímu auditu předchozího období (předchozí rok 118 tis. Kč) a 45 tis. Kč (předchozí rok 50 tis. Kč) k předauditu účetní závěrky běžného období,
  • náklady překlad účetní závěrky ve výši 12 tis. Kč (předchozí období 13 tis. Kč),
  • jiné ověřovací služby společnosti VGD – AUDIT, s.r.o. v celkové výši 94 tis. Kč (předchozí období 255 tis. Kč).
detail