Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2015

1. Charakteristika obchodní korporace a hlavní aktivity

Obecné údaje o obchodní korporaci:

Název obchodní korporace: EKOLAMP s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1789/5, PSČ 120 00
IČO: 272 48 801
Den vzniku nebo den zahájení činnosti: 30. května 2005
Rozvahový den: 31. prosince 2015
Aktuální účetní období: 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015
Srovnatelné účetní období: 1. ledna 2014 – 31. prosince 2014
Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. 3. 2016

Hlavní předmět činnosti:

  • Oprávnění k zajišťování společného plnění elektroodpadových povinností výrobců podle § 37f a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo kolektivního systému KH002/05-ECZ
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (neziskový charakter hospodaření - článek 2 a násl. společenské smlouvy)

Společnost byla založena za účelem zajištění zpětného odběru, recyklace a likvidace svítidel a světelných zdrojů prostřednictvím kolektivního systému v souladu se zákonem o odpadech. Společnost byla na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR č. j. 5139/ENV/720/05 ze dne 13. 12. 2005 zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP ČR jako provozovatel kolektivního systému zajišťující v souladu s ustanovením § 37h odst. 1 písm. c) Zákona č. 185/2001, o odpadech a podle § 37l odst. 1, § 37m odst. 1 a § 37n a § 37o téhož zákona plnění elektroodpadových povinností pro výrobce elektrozařízení ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech.

Údaje o fyzických nebo právnických osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem:

Společník

% vkladu

Výše vkladu
(v tis. Kč)

GE Hungary Kft.
Budapešť, Váci út 77, 1044, Maďarská republika
Registrační číslo: 0109719347

33,333 %

66

OSRAM Česká republika s.r.o.
Bruntál 1, Zahradní 1442/46, PSČ 792 01
Identifikační číslo: 258 63 321

30 %

60

Philips Česká republika s.r.o.
Praha 8, Rohanské nábřeží 678/23,
Karlín, 186 00
Identifikační číslo: 639 85 306

30 %

60

OSRAM GmbH
Mnichov, Marcel-Breuer-Straβe 6, 80807, Spolková republika Německo
Registrační číslo: HRB 201526

3,3335 %

7

Philips Lighting Holding B.V.
Eindhoven, High Tech Campus 45, 5656AE, Nizozemské království
Registrační číslo: 17054234

3,3335 %

7

Celkem

100 %

200

Změny a dodatky v obchodním rejstříku za účetní období:

Dne 31. května 2015 byl z obchodního rejstříku vymazán jednatel Ing. Alexandr Hanousek, dat. nar. 30. srpna 1977, bytem Praha 10, Michelangelova 3344/11, PSČ 100 00. Den vzniku funkce: 8. srpna 2008 a datum zániku funkce dne 31. května 2015.

Dne 1. června 2015 byl do obchodního rejstříku zapsán nový jednatel Ing. Tomáš Rychetský, dat. nar. 12. února 1977, bytem Nový Bor, Svojsíkova 752, PSČ 473 01. Den vzniku funkce 1. června 2015.

Dne 29. května 2015 byl z obchodního rejstříku vymazán člen dozorčí rady Róbert Kunický, dat. nar. 14. ledna 1976, bytem Bratislava, Púpavová 691/25, PSČ 84104, Slovenská republika. Den vzniku funkce: 28. června 2013, den vzniku členství: 1. června 2010 a den zániku členství: 12. března 2015.

Dne 29. Května 2015 byl do obchodního rejstříku zapsán nový člen dozorčí rady Roland Kis, dat. nar. 27. srpna 1985, Simontornya, Maďarsko, Mátyás utca 2-3, A Iph. 1 em.1 a., 7081, Maďarská republika, bydliště: 1043 Budapešť, Aradi utca 19, Maďarská republika. Den vzniku členství: 24. března 2015.


Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Jednatelé

Členové dozorčí rady

Ing. TOMÁŠ RYCHETSKÝ,
dat. nar. 12. února 1977

MARTINUS DE JAGER,
dat. nar. 31. prosince 1955

Ing. OLIVER ČELKO,
dat. nar. 12. září 1954

ROLAND KIS,
dat. nar. 27. srpna 1985

 

ANDREAS FRANZ ADAM,
dat. nar. 4. června 1966


Organizační struktura obchodní korporace:

Střediska, provozovny, útvary včetně stručného popisu místa působení, popisu činnosti, propojení útvarů:

Organizační struktura

detail