Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

Dne 9. ledna 2015 rezignoval na funkci člena dozorčí rady pan Róbert Kunický, datum narození 14. ledna 1976. Ve funkci ho dne 24. března 2015 nahradil pan Roland Kis, datum narození 27. srpna 1985. Tato změna nebyla k datu vydání auditorské zprávy zapsána do obchodního rejstříku ani schválena valnou hromadou.

detail