Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Výsledky hospodaření v roce 2014 a jejich srovnání s předchozími lety

Rok 2014 byl prvním rokem, ve kterém došlo po dlouhé době ke snížení příspěvku na recyklaci za světelné zdroje. Tento krok byl vyvolán dlouhodobým zvyšováním efektivity fungování EKOLAMPu ve spojení s očekáváními trhu a účastníků Společnosti. Snížení příspěvku na recyklaci za světelné zdroje znamenalo v důsledku pokles obratu oproti roku 2013 o cca 26 milionů Kč. Ani takové snížení nezabránilo společnosti hospodařit dle očekávání s přebytkem ve výši cca 3 miliony Kč. Přebytek hospodaření byl v souladu se společenskou smlouvou a interními pravidly převeden do rezerv na budoucí sběr, svoz
a recyklaci použitých osvětlovacích zařízení.

Prozatím se nepotvrdily některé negativní výhledy na celkový pokles trhu osvětlovacích zařízení a prodeje osvětlovacích zařízení držely i v roce 2014 pozitivní trend. Po započtení nároků na vrácení příspěvků na recyklaci z důvodu vývozu mimo Českou republiku vzrostl trh osvětlovacích zařízení o cca 6,5 % a je vidět, že se daří zejména výrobcům svítidel. Ze zvýšených prodejů inkasoval EKOLAMP logicky také více příspěvků na recyklaci, neboť každý kus osvětlovacího zařízení by měl následně projít sběrem a recyklací.

Stejně jako v předešlých letech se nedařilo udržet výnosy z volné finanční hotovosti, jelikož úroková sazba vyhlašovaná centrální bankou se neustále snižovala. Vzhledem ke striktní investiční politice EKOLAMPu, která volí pouze bezpečné formy investování, nebylo za dané ekonomické situace možné úrokové výnosy udržet, či dokonce zvýšit.

Ve finančních výkazech je vidět značný pokles bilanční sumy způsobený sníženým příspěvkem na recyklace světelných zdrojů (podstatně nižší pohledávky koncem roku), postupným odepisováním většiny majetku (čistá účetní hodnota se snižuje) či dramatickým poklesem závazků ke konci roku (odbourání velké marketingové kampaně spojené s vánočním obdobím). Za daným poklesem tak nestojí žádné nepředvídané skutečnosti, ale plánované události vedoucí k dalšímu navýšení efektivního chodu EKOLAMPu.

detail