Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Předpokládaný vývoj společnosti

Stejně jako v předešlém roce bude další hospodaření společnosti ovlivněno vývojem v legislativní oblasti. Prozatím počítá návrh nového zákona o výrobcích s ukončenou životností s mnoha opatřeními, která nejsou rozvedena do detailů natolik, aby bylo možné stanovit jednoznačně kroky potřebné k naplnění nové legislativy. Do vyjasnění budoucích povinností kolektivních systémů a výrobců v nich zapojených nehodlá Společnost podnikat žádné neuvážené kroky, které by mohly jakkoliv ohrozit její stabilitu.

Společnost má v současné době velmi stabilní zázemí a je připravena dlouhodobě uspokojovat potřeby svých klientů spojené se sběrem a recyklací osvětlovacích zařízení, a to i díky rezervnímu fondu tvořenému v předchozích letech. Společnost hodlá dále rozvíjet sběrnou síť a investovat do obnovy prostředků pro sběr. Důraz bude kladen zejména na kvalitu služeb plně v souladu nejen s platnou legislativou, ale zejména s očekáváním klientů.

detail