Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Osvěta a propagace

Důležitou oblastí činností kolektivního systému EKOLAMP je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Investované prostředky jsou účelně využívány s cílem oslovit spotřebitele, firmy, státní instituce a také všechny smluvní partnery. Důraz v komunikaci je dlouhodobě kladen na otázky, proč a jak sbírat osvětlovací zařízení, a v širším kontextu i na osobní zodpovědnost v přístupu k životnímu prostředí. Odbornou veřejnost informujeme zejména o způsobech zpětného odběru, jeho výhodách a o legislativních povinnostech vyplývajících ze zákona o odpadech.

Komunikace s odbornou veřejností

Marketingová komunikace s odbornou veřejností vychází zejména z potřeb této cílové skupiny. Společnost EKOLAMP pravidelně realizuje průzkumy spokojenosti svých partnerů a na základě jejich výsledků průběžně upravuje a doplňuje své komunikační nástroje a prostředky podpory prodeje. Své klienty i další zájemce EKOLAMP pravidelně informuje prostřednictvím elektronického Zpravodaje, který byl konkrétně v roce 2014 rozeslán pětkrát.

Komunikace s domácnostmi

Důležitou cílovou skupinu pro osvětu tvoří české domácnosti a spotřebitelé obecně. Mnoho lidí už sice ví, že zářivky obsahují rtuť, a proto nepatří do komunálního odpadu, ale stále je i velké množství těch, kteří nevědí, jak s ní vlastně naložit. Osvětová činnost však nezahrnuje jen tyto základní informace, ale také apeluje na osobní zodpovědnost jedince vůči kvalitě životního prostředí. Kromě dospělé populace cílí EKOLAMP i na děti a mládež, u kterých je velký potenciál vstřebání a aplikování poskytnutých informací. Kromě toho, že jsou skvělými učiteli svých rodičů, si přenesou ekologické principy i do svých vlastních budoucích rodin.

Marketingová komunikace využívá různé komunikační prostředky k oslovení potřebných cílových skupin. Kromě public relations jsme tak v loňském roce pokračovali v projektech, které úspěšně probíhaly již v předcházejících letech. Na děti byly cíleny projekty Ekolampov.cz a Recyklohraní, na celé rodiny pak putovní výstava Sběratelé světla nebo roadshow společnosti E.ON, na které se EKOLAMP podílel.

Ekolampov

Ekolampov je multimediální herní a informační portál určený pro děti i dospělé. Posláním projektu je osvěta v oblasti ekologického chování jednotlivce a následného dopadu na společnost. Virtuální hra, která uživatelům zábavnou formou vštěpuje a vysvětluje základní ekologické návyky, je doplněna o průběžně aktualizovanou informační část obsahující zajímavé oborové články z ověřených zdrojů.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem. Do projektu bylo koncem roku 2014 registrováno více než 3250 škol. I v uplynulém roce podporoval EKOLAMP ekologické vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím tohoto projektu.

Sběratelé světla

Úspěšná putovní výstava historických světelných zdrojů a zápalek Sběratelé světla, která odstartovala v roce 2012, probíhala ještě i po celý rok 2014. Během loňského roku proběhly čtyři instalace po celé ČR (Opava, České Budějovice, Praha, Staré Město), kde mělo výstavu možnost zhlédnout cca 490 tis. lidí. Výstava byla dále podpořena lokálními informačními kampaněmi s cílem zvýšit povědomí o problematice zpětného odběru a recyklace osvětlovacích zařízení.

Ekologické partnerství projektu E.ON City

E.ON City je roadshow společnosti E.ON Česká republika s.r.o. zaměřená na děti, mládež i širokou veřejnost včetně místní samosprávy.

EKOLAMP se stal oficiálním ekologickým partnerem této akce. Návštěvníci proto měli možnost seznámit se s malou sběrnou nádobou a získat informace, jak správně naložit s vysloužilými světelnými zdroji. Navíc bylo možné odevzdat staré zářivky přímo na akci. Podařilo se sebrat 1170 kusů zářivek.

Celková návštěvnost E.ON City v roce 2014 byla více než 13 500 návštěvníků, E.ON City Cupu se zúčastnilo na 5600 dětí ve 35 turnajích a 174 škol. Díky e.onovinám bylo osloveno více než 300 000 domácností.

Nová média

Všechny klíčové projekty, které EKOLAMP realizuje, mají svoji internetovou prezentaci. Kromě klasických webových stránek využíváme samozřejmě i sociální sítě. Na jaře 2014 došlo k redesignu webových stránek www.ekolamp.cz. Touto úpravou jsme dosáhli nejen jednoduchého, moderního vzhledu, ale zejména zjednodušení a zpřehlednění poskytovaných informací.

detail