Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Naše vize

Na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi všem zájemcům – výrobcům, konečným prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení vytváříme a nabízíme společný systém odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Pro zpětný odběr použitých osvětlovacích zařízení z domácností i z průmyslové sféry budujeme a obsluhujeme dostupnou síť sběrných míst.

Klíčový je pro nás střízlivý pohled na problematiku zpětného odběru, přičemž ekologie není dogmatickou zástěrkou naší činnosti. Našim účastníkům pomáháme k ekonomickému rozvoji a současně vytváříme prostor k ekologickému chování českých domácností.

Cílem kolektivního systému je maximální otevřenost přístupu pro nové spolupracující subjekty.

Již devátým rokem jsme jedničkou v péči o to, co již nesvítí.

Naše Společnost se řídí ve své činnosti heslem:

„Myslíme ekologicky“

detail