Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Kvalita a bezpečnost služeb

Ve Společnosti je zaveden Integrovaný systém manage­mentu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006. V dubnu 2014 proběhl ve společnosti EKOLAMP recertifikační audit systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a dozorový audit systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006. Oba audity provedli zástupci certifikační společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a zjištění z auditů neprokázalo žádné odchylky nebo neakceptovatelné neshody. Integrovaný systém managementu je vhodný pro udržení potřebné důvěry zákazníků k poskytované službě.

ISO 27001ISO 9001

V rámci interních kontrol probíhá ve společnosti EKOLAMP pravidelný interní audit zaměřený zejména na interní procesy, vyhodnocování rizik a jejich předcházení vhodnými opatřeními. Interní audit probíhal dříve každoročně, avšak po dosažení určité úrovně kontroly nad společností se přešlo na systém kontrol jednou za dva roky, neboť výsledky vždy byly v pořádku a zaznamenávaly pouze pozitivní vývoj.

Interní audit provádí společnost Ernst & Young, a to v jednotlivých sledovaných oblastech, jako je vedení smluvní dokumentace, řešení interních směrnic a předpisů, strategické plánování, hodnocení dodavatelů, hodnocení spokojenosti zákazníků apod. V poslední době pak byl kladen důraz také na otázky spojené se zabezpečením IT prostředků a technologií, na kterých je moderní společnost do velké míry závislá. I v této oblasti splnil EKOLAMP všechna očekávání a odstranil pouze drobné nedostatky, na které bylo dříve poukázáno. Poslední interní audit proběhl v roce 2013 s výbornými výsledky, další je naplánovaný na květen 2015.

detail