Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

Cíle a metody řízení rizik včetě politiky pro zajištění transakcí, u kterých se používají zajišťovací deriváty

Společnost nepoužívá žádnou formu zajišťovacích derivátů.

detail