Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

8. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:

 

Zůstatek k 31.12.

 

2014

2013

Finanční majetek

199 675

156 600

Term. vklad se splatností do 3 měsíců po skončení roku

0

100 000

Term. vklad se splatností více než 3 měsíce po skončení roku

110 000

60 000

Obchodovatelné cenné papíry

0

0

Celkem

309 675

316 600

 

detail