Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

11. Významné následné události

Dne 9. ledna 2015 rezignoval na funkci člena dozorčí rady pan Róbert Kunický, dat. nar. 14. ledna 1976. Ve funkci ho dne 24. března 2015 nahradil pan Roland Kis, dat.nar. 27. srpna 1985. Tato změna nebyla k datu vydání auditorské zprávy zapsána do obchodního rejstříku ani schválena valnou hromadou.

detail