Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

10. Ostatní informace

Obchodní korporace vynaložila celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské obchodní korporaci za účetní období v členění na:

  • náklady na statutární audit ve výši 168 tis. Kč, z čehož 118 tis. Kč se vztahuje ke statutárnímu auditu roku 2013 a 50 tis. Kč k předauditu účetní závěrky 2014,
  • náklady na metodickou pomoc – účetní závěrky ve výši 13 tis. Kč,
  • jiné ověřovací služby společnosti VGD – AUDIT, s.r.o. v celkové výši 255 tis. Kč.
detail