Ekolamp - výroční zpráva

Výroční zpráva 2014

1. Charakteristika obchodní korporace a hlavní aktivity

Obecné údaje o obchodní korporaci:

Název obchodní korporace: EKOLAMP s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1789/5, PSČ 120 00
IČO: 272 48 801
Den vzniku nebo den zahájení činnosti: 30. května 2005
Rozvahový den: 31. prosince 2014
Aktuální účetní období: 1. ledna 2014 – 31. prosince 2014
Srovnatelné účetní období: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 15. 4. 2015

Hlavní předmět činnosti:

  • Oprávnění k zajišťování společného plnění elektroodpadových povinností výrobců podle § 37f a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo kolektivního systému KH002/05-ECZ
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (neziskový charakter hospodaření - článek 2 a násl. společenské smlouvy)

Společnost byla založena za účelem zajištění zpětného odběru, recyklace a likvidace svítidel a světelných zdrojů prostřednictvím kolektivního systému v souladu se zákonem o odpadech. Společnost byla na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR č. j. 5139/ENV/720/05 ze dne 13. 12. 2005 zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného MŽP ČR jako provozovatel kolektivního systému zajišťující v souladu s ustanovením § 37h odst. 1 písm. c) Zákona č. 181/2005, o odpadech a podle § 37l odst. 1, § 37m odst. 1 a § 37n a § 37o téhož zákona plnění elektroodpadových povinností pro výrobce elektrozařízení ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech.

Údaje o fyzických nebo právnických osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem:

Společník

% vkladu

Výše vkladu
(v tis. Kč)

GE Hungary Kft.
Budapešť, Váci út 77, 1044, Maďarská republika
Registrační číslo: 0109719347

30 %

60

OSRAM Česká republika s.r.o.
Bruntál 1, Zahradní 1442/46, PSČ 792 01
Identifikační číslo: 258 63 321

30 %

60

Philips Česká republika s.r.o.
Praha 8, Rohanské nábřeží 678/23,
Karlín, 186 00
Identifikační číslo: 639 85 306

30 %

60

OSRAM GmbH
Mnichov, Marcel-Breuer-Straβe 6, 80807, Spolková republika Německo
Registrační číslo: HRB 201526

3,3335 %

7

Philips Lighting Holding B.V.
Eindhoven, High Tech Campus 45, 5656AE, Nizozemské království
Registrační číslo: 17054234

3,3335 %

7

GE Hungary Kft.
Budapešť, Váci út 77, 1044, Maďarská republika
Registrační číslo: 0109719347

3,333 %

6

Celkem

100 %

200

Změny a dodatky v obchodním rejstříku za účetní období:

Dne 3. dubna 2014 byl v obchodním rejstříku upraven předmět podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, který nově zní „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (neziskový charakter hospodaření – článek 2 a násl. společenské smlouvy). Ke stejnému datu byl do obchodního rejstříku zapsán nový předmět činnosti: „Oprávnění k zajišťování společného plnění elektroodpadových povinností výrobců podle § 37f a násl. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo kolektivního systému KH002/05-ECZ“.

Dne 3. dubna 2014 byl doplněn u společníků druh jejich podílu a informace o kmenovém listu v následujícím znění:
Druh podílu: Základní, práva a povinnosti s ním spojené jsou stanoveny ve společenské smlouvě Ekolampu uložené ve sbírce listin,
Kmenový list: nebyl vydán.

Dne 3. dubna 2014 byl z obchodního rejstříku vymazán uvolněný obchodní podíl po společnosti NARVA B.E.L./ČR s.r.o., která byla jako společník vymazána z obchodního rejstříku dne 1. října 2013, a novými společníky se staly následující společnosti:

  • OSRAM GmbH, se sídlem Mnichov, Marcel-Breuer-Straβe 6, 80807, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 201526, výše vkladu: 6667 Kč, obchodní podíl: 3,3335 %, splaceno: 100 %,
  • Philips Lighting Holding B.V., se sídlem Eindhoven, High Tech Campus 45, 5656AE, Nizozemské království, registrační číslo: 17054234, výše vkladu: 6667 Kč, obchodní podíl: 3,3335 %, splaceno: 100 %,
  • GE Hungary Kft., se sídlem: Budapešť, Váci út 77, 1044, Maďarská republika, registrační číslo: 0109719347, výše vkladu: 6666 Kč, obchodní podíl: 3,333 %, splaceno 100%.

Dne 3. dubna 2014 byly do obchodního rejstříku zapsány následující ostatní skutečnosti:

  • Počet členů statutárního orgánu: 2
  • Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Dne 9. září 2014 došlo ke změně sídla společníka Philips Česká republika s.r.o., IČ: 639 85 306. Původní sídlo: Praha 5, Šafránkova 1238/1 bylo nahrazeno novou adresou sídla: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Jednatelé

Členové dozorčí rady

Ing. ALEXANDR HANOUSEK,
dat. nar. 30. srpna 1977

MARTINUS DE JAGER,
dat. nar. 31. prosince 1955

Ing. OLIVER ČELKO,
dat. nar. 12. září 1954

RÓBERT KUNICKÝ,
dat. nar. 14. ledna 1976

 

ANDREAS FRANZ ADAM,
dat. nar. 4. června 1966

Organizační struktura obchodní korporace:

Střediska, provozovny, útvary včetně stručného popisu místa působení, popisu činnosti, propojení útvarů:

Organizační struktura

detail